Indhold

18.04.17 12:19

Kommuner skal have rum til investeringer

Kommuner skal have rum til investeringer

Kommunerne har brug for rum til investeringer i veje og bygninger i 2018. Foto: Colourbox.com

KL-formand Martin Damm slår fast, at kommunerne har brug for et forsvarligt anlægsniveau for at kunne foretage nødvendige investeringer i renovering og nybyggeri af de kommunale veje og bygninger.

”Kommunerne har brug for at kunne investere et betydeligt beløb i vedligeholdelse og nybyggeri i 2018. Vi må desværre erkende, at vi har et større efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale veje og bygninger, og vi kan ikke blive ved med at skubbe den regning foran os. Det er en samfundsøkonomisk dårlig forretning at underprioritere vedligeholdelsen.”

Sådan siger KL-formand Martin Damm som reaktion på, at finansminister Kristian Jensen (V) i dagbladet Politiken argumenterer for, at kommunerne skal neddrosle investeringerne i de kommunale anlæg i 2018 fra det beløb på 16,3 milliarder kroner, som kommunerne må investere for i 2017. Finansministeren siger, at ”man kan i min verden få rigtig meget for 15 milliarder kroner”.

Skal investere for at spare på driften

Martin Damm slår imidlertid fast, at et kommunalt anlægsniveau på kun 15 milliarder kroner vil være det laveste siden kommunalreformen. Og det vil ikke være forsvarligt på et tidspunkt, hvor der både er et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og mange kommuner har brug for at investere på grund af befolkningsudviklingen.

”En række bykommuner får betydeligt flere indbyggere i disse år og har stort behov for at investere i ikke mindst skoler og daginstitutioner. Og andre kommuner, som har faldende befolkningstal, er nødt til at investere i nye bygninger og anlæg for at kunne spare på driftsbudgettet. Hvis antallet af skolebørn falder, kan det for eksempel være økonomisk fornuftigt at lukke nogle af de gamle skoler og i stedet bygge én ny,” siger Martin Damm.

Han peger også på, at mens statens investeringer målt i andel af BNP er steget i de seneste år, er kommunernes andel faldet betydeligt. Hvis kommunerne havde haft samme andel af de offentlige investeringer i 2016 som i 2010, ville det svare til, at kommunerne kunne investere cirka 2,5 milliarder kroner mere om året. Og nu er meldingen åbenbart, at kommunernes anlægsinvesteringer skal reduceres yderligere i en periode, hvor behovet ellers er stort. I en ny KL-rundspørge vurderer kommunerne selv, at de har brug for at kunne investere i anlæg og bygninger for 18,9 milliarder kroner i 2018.

Annonce

Annonce

Annonce