Indhold

16.01.15 09:15

Kommuner overholder økonomiaftale

Kommuner overholder økonomiaftale

De endelige budgettal viser, at kommunerne overholder økonomiaftalen for 2015 Foto: Colourbox.com

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort de endelige kommunale budgetter for 2015. Tallene viser, at kommunerne har overholdt de aftalte rammer med regeringen til punkt og prikke.

”Det er meget tilfredsstillende, at kommunerne på decimalerne lever op til aftalen med regeringen. Det er en kompliceret og lang proces at lægge de kommunale budgetter, og jeg er imponeret over de 98 kommuners store bestræbelser på at ramme udgifterne så præcist,” siger KL’s formand Martin Damm.

De endelige tal bekræfter de hidtidige opgørelser fra KL, hvilket betyder, at de kommunale serviceudgifter for 2015 ligger lidt under den aftalte ramme, mens anlægsudgifterne ligger tilsvarende over. Samlet set lever kommunerne dermed op til rammerne i økonomiaftalen med regeringen for 2015.

Budgetterne indebærer en beskeden vækst i serviceudgifterne på 200 millioner kroner fra budget 2014 til budget 2015, hvilket svarer til en realvækst på 0,1 procent.

”Kommunerne demonstrerer stor økonomisk ansvarlighed i disse år. Vi har hele tiden øje på, hvordan opgaverne kan løses mere effektivt, uden at det går ud over servicen til borgerne,” siger Martin Damm.

Fakta

  • Serviceudgifter: 234,5 mia. kr.
  • Anlægsudgifter: 17,7 mia. kr.
  • Udgifter til overførsler: 62,5 mia. kr.
  • Udgifter til forsikrede ledige: 12,2 mia. kr.
  • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet: 19,7 mia. kr.

 

Serviceudgifterne i budget 2015 fordeler sig på følgende måde (milliarder kroner):

Dagtilbud

29,9

Skoleområdet

43,3

Sundhed

7,8

Ældre

39,6

Voksenhandicappede

28,6

Udsatte børn og unge

14,4

Miljø

6,0

Veje og kollektiv trafik

8,8

Administration

29,6

Øvrige serviceydelser

26,4

Service i alt

234,5

  budget 2015

 

Yderligere oplysninger om budgetterne fås hos kontorchef Morten Mandøe, mom@kl.dk / tlf.: 33 70 34 10, eller KL’s pressevagt på 33 70 33 33.

Annonce

Annonce

Annonce