Indhold

09.05.17 13:37

KL-forhandlere: Regeringen må prioritere den nære velfærd

KL-forhandlere: Regeringen må prioritere den nære velfærd

Foto: KL

KL og regeringen har i dag indledt årets økonomiforhandlinger. KL’s formand og næstformand opfordrer regeringen til at prioritere den nære velfærd.

Tirsdag lød den første sabelraslen i Finansministeriet, da KL og regeringen indledte årets økonomiforhandlinger.

KL’s formand Martin Damm og næstformand Jacob Bundsgaard lagde ved mødet vægt på, at kommunerne gennem en årrække har overholdt økonomiaftalerne, og at det nu er tid til, at regeringen begynder at prioritere den nære velfærd inden for det råderum, der er til stede.

”Vi har forud for forhandlingerne haft en tæt dialog med kommunerne – og signalet er tydeligt: der er klare udfordringer for den kommende budgetlægning. Kommunerne oplever et udgiftspres på en række områder, og en faldende udgiftsramme vil derfor sætte kommunerne i et økonomisk dobbeltpres i den kommende budgetlægning,” siger KL-formanden.

”Vi har derfor klart signaleret over for finansministeren og regeringen, at et hovedkrav er et løft af servicerammen med udgangspunkt i stigningen i antallet af de ældste ældre,” supplerer Jacob Bundsgaard.

Kommunerne går forrest

Et andet hovedkrav er forbedrede anlægsmuligheder. Finansministeren har i medierne og ved forhandlingsbordet luftet, at et niveau på 15 mia. kr. må række. Men det er et niveau, som kommunerne ikke kan acceptere, lyder det fra KL’s næstformand:

”Vi har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale anlæg – ikke mindst veje og skoler. Samtidig viser dagens nyeste Momentum-artikel, at et repræsentativt udsnit af befolkningen først og fremmest prioriterer nære ting som skoler, pleje og veje. Kommunerne går forrest, når det gælder effektiviseringer. Hvis regeringen ønsker, at de offentlige investeringer skal nedbringes, så må andre holde for,” siger Jacob Bundsgaard.

Ved forhandlingsbordet slog de to forhandlere desuden fast, at forhandlerne ved årets økonomiforhandlinger også skal se længere frem.

”Vi har i kommunerne  brug for rum til at videreudvikle velfærden de kommende år og omstille den kommunale service til fremtidens behov. Med den demografiske udvikling vi ser inden for de forskellige aldersgrupper i årene fremover, bliver der behov for markante prioriteringer,” siger Martin Damm og fortsætter:

"Det er desuden et helt naturligt hovedkrav, at kommunerne i hele landet har mulighed for at finansiere det, der er aftalt. Derfor er det uomgængeligt, at finansieringstilskuddet videreføres."

Annonce

Annonce

Annonce