Indhold

12.01.17 15:00

Hoveddrivkraften har været en stærk politisk ledelse

Hoveddrivkraften har været en stærk politisk ledelse

Lars Krarup og Simon Emil Ammitsbøll sammen med ordstyreren Klaus Bundgård Poulsen under debatten på KØF om kommunalreformen Foto: Lars Horn/Baghuset

Den politiske vilje til at tage ansvar for svære beslutninger har været afgørende for kommunalreformens resultater, sagde borgmester Lars Krarup på KØF. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll fremhæver kommunernes rolle som forandringsmotor.

”Kommunalbestyrelserne har fra starten gået foran og drevet udviklingen fremad med nye visioner og mål. Det har skabt betydelige resultater.”

Det sagde Hernings borgmester og medlem af KL’s bestyrelse Lars Krarup, da han i et panel med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg (KØF)  gjorde status på resultaterne efter 10 år med kommunalreformen.

Han fremhævede blandt andet, at kommunerne på det specialiserede socialområde har fået bremset en voldsom udgiftsvækst, hvor området nu indgår i de almindelige økonomiske prioriteringer. Ligeledes har kommunerne skabt det nære sundhedsvæsen og imødekommet konsekvenserne af et stadig mere specialiseret sygehussystem.

”Hoveddrivkraften bag resultaterne har været en stærk politisk ledelse i kommunalbestyrelserne. Den politiske vilje til at tage ansvaret for de svære beslutninger og styre efter de nye mål og visioner har været afgørende for, at omstillingerne er blevet gennemført,” sagde Lars Krarup.

Forandringsmotor

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll henviste til omtale af, at  de 98 kommuner udgør rygraden i den offentlige sektor og er forandringsmotoren for både velfærd og vækst i Danmark.

”Det er store og flotte ord. Der er bestemt noget om snakken, især rollen som forandringsmotor,” sagde ministeren.

Simon Emil Ammitzbøll benyttede lejligheden til at invitere kommunerne til at arbejde videre for afbureaukratisering, mere konkurrenceudsættelse og flere frie valg for borgerne.

”Flere frie valg for borgerne vil frigøre økonomi og styrke kvaliteten. Derfor har regeringen ambitioner om at øge muligheden for at vælge mellem flere leverandører, når man modtager en offentlig ydelse,” sagde ministeren og nævnte hjemmesygeplejen som et område med flere frie valg.

Som et eksempel på, hvor kommunalreformen virkelig har gjort en forskel, pegede borgmester Lars Krarup på værdien af faglige og mere robuste fællesskaber i kommunerne. Og ministeren var enig:

”Det er den primære gevinst, at man er i stand til at levere en ordentlig service på et højt niveau, og at man er i stand til at styre sine budgetter.”

Annonce

Annonce

Annonce