Indhold

30.08.16 13:20

Godt med fokus på børn og ældre i finanslovforslag

Godt med fokus på børn og ældre i finanslovforslag

KL-formand Martin Damm er positiv over for regeringens prioritering af borgernær kernevelfærd i finanslovforslaget. Foto: KL

KL glæder sig over, at regeringen i sit finanslovforslag lægger op til at prioritere de borgernære velfærdsområder børn, ældre og sundhed. Men KL ønsker, at kommunerne selv kan prioritere midlerne.

”Det er meget tilfredsstillende, at regeringen vil prioritere den borgernære kernevelfærd som børne-, ældre og sundhedsområdet. Men vi vil stærkt opfordre til at finde en ubureaukratisk og fleksibel model, hvor kommunerne selv kan prioritere, hvilke specifikke tiltag pengene bør gå til.”

Sådan siger KL-formand Martin Damm som reaktion på det finanslovforslag, som regeringen har offentliggjort i dag. Her lægger regeringen blandt andet op til at bruge 580 millioner kroner ekstra over de næste fire år til at styrke læring og trivsel i dagtilbud for børn. Regeringen vil først i 2017 komme med et udspil til den præcise udmøntning af pengene.

Derudover vil regeringen også tilføre 180 millioner kroner årligt over de næste fire år til ældreområdet. Hovedmålet er højere livskvalitet og mere selvbestemmelse for beboerne på landets plejehjem. Ifølge finanslovforslaget skal pengene blandt andet gå til en såkaldt klippekortordning til ældre på plejehjem, hvor de ældre selv kan bestemme, om de vil bruge klippene på for eksempel en ekstra gåtur, restaurantbesøg eller hjælp til at være vært for besøg fra familie og venner. En del af beløbet skal også bruges til tiltag på ældrecentrene, der skal bringe madlavningen tættere på de ældre og eventuelt selv inddrage dem i madlavningen.

Drop øremærkning

KL-formand Martin Damm er positiv over for at opruste på ældreområdet, men bryder sig ikke om øremærkningen til klippekort eller mad.

”Det er kommunalpolitikerne i den enkelte kommune, som er de bedste til at vurdere, hvordan pengene bedst kan styrke ældreområdet i netop deres kommune. Og nogle steder har man måske allerede satset meget på eksempelvis bedre mad. Derfor skal kommunerne naturligvis kunne bruge pengene på den måde, som giver det bedste udbytte for de ældre i netop deres kommune,” siger Martin Damm.

Han opfordrer samtidig regeringen til at fordele pengene ud til alle kommuner uden at etablere bureaukratiske systemer med puljer og ansøgninger. Erfaringen fra tidligere puljer er nemlig, at en stor del af pengene dermed blot går til administration og bureaukrati i forbindelse med at ansøge og dokumentere, hvad pengene bruges til.

Fokus på kommunal indsats i kræftplan

Martin Damm glæder sig også over, at regeringen vil bruge 320 millioner kroner i 2017 på at udmønte initiativerne i kræftplan 4. Og han er tilfreds med, at der også lægges op til at afsætte penge, der er direkte målrettet forebyggelse af kræftsygdomme og rehabilitering af borgere, der har været i behandling for kræft. Det er kommunerne, som har ansvaret for disse vigtige områder.

KL finder det også positivt, at regeringen i forlængelse af økonomiaftalen med KL vil oprette et nyt særtilskud, som er målrettet kommuner i en særligt svær økonomisk situation. Denne pulje udgør 300 millioner kroner.

Martin Damm noterer sig også, at regeringen i finanslovforslaget nedjusterer skønnet for antallet af flygtninge, der får asyl i Danmark i de kommende år. KL vil nøje følge udviklingen på det område og hele flygtningeudfordringens betydning for alle de kommunale serviceområder i de kommende år.

Annonce

Annonce

Annonce