Indhold

25.06.15 15:21

Forsøgsprogrammet - Invitation til netværk

Forsøgsprogrammet - Invitation til netværk
Skal vi sammen fastholde, fremme og forbedre udbud?

Udbudsportalen i KL inviterer dig hermed til 4 spændende og aktuelle netværksforløb, som sigter mod at fastholde, fremme og forbedre anvendelsen af konkurrenceudsættelse:

Ældrenetværket (1): Vi tager fat på nogle af de udfordringer, der kan være ved offentlig-privat samarbejde.

Beskæftigelsesnetværket (2): Vi fokuserer på mulighederne i de ændrede vilkår for samarbejde med andre aktører, der træder i kraft ultimo 2015.

Det strategiske netværk (3): Vi centrerer os om strategiske elementer i arbejdet med udbud og konkurrenceudsættelse.

Netværket ”Den gode udbudsproces” (4): Vi beskæftiger os med de helt praksisnære elementer i forhold til udbud.

Netværksforløbene

Vi har sat formen og rammerne for netværksmøderne, men vi håber at du vil være med til at præge det endelige program. Når du har tilmeldt dig vil du blive inddraget i planlægningen. Du kan også give dit input ved din tilmelding.

Netværkene mødes 1, 2 eller 3 gange i løbet af efteråret 2015 i ca. 3 timer. Alle møder foregår i KL-huset i København. Mødedatoer og –titler kan du se i dokumentet til højre.

Som en ekstra bonus til dig, der deltager på det strategiske netværk og netværket ”den gode udbudsproces” er der 75 pct. rabat på konsulentbistand til specifikke processer og produkter.

Vi runder netværksforløbene samlet af med en afsluttende konference med henblik på vidensspredning den 30. marts 2016.

Målgruppe

Alle netværksforløb er for kommuner. Og på netværk 1 og 2 bydes også private virksomheder velkommen. Andre interesserede er også velkommen til at rette henvendelse for at høre om der er plads.

Netværkene har i udgangspunktet hver deres målgruppe, men arbejder du med udbud og konkurrenceudsættelse på tværs af sektorområderne vil du formentlig kunne bidrage til og få noget ud af alle netværk.

Netværk 1 og 2 retter sig primært mod sektorchefer og konsulenter samt virksomheder fra de respektive områder, mens de 2 sidste netværk henvender sig til udbudschefer og –konsulenter.

Tilmelding

Deltagelse i netværkene er gratis. Tilmelding sker ved at sende en mail med emnet ”tilmelding netværk” til:

Trine Kronbøl, chefkonsulent i Udbudsportalen, trk@kl.dk

Fristen for tilmelding til netværkene er pt. den 3. juli 2015.

  • Der må deltage flere fra samme kommune
  • Samme kommune må deltage i flere netværk

Baggrund

De 4 netværk etableres som et led i Forsøgsprogrammet om konkurrenceudsættelse som indgår i Økonomiaftalen 2015 mellem KL og regeringen.

Forsøgsprogrammet har til formål, at:

  • forbedre og fremme anvendelsen af konkurrenceudsættelse på kommunale serviceområder, hvor der er begrænset erfaring, via afdækning af potentialer og frembringelse ny fælles viden
  • fremme anvendelsen af samarbejdskonstellationer, hvor der er plads til udvikling og de rette incitamenter i forhold til opgaven, ved at klarlægge, hvad der ligger i ”det gode udbud” mht. indhold såvel som proces

Gennemførelsen af forsøgsprogrammet er forankret i Udbudsportalen i KL.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os: post@udbudsportalen.dk

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce