Indhold

03.12.13 12:30

De økonomiske mål for 2014 er opfyldt

De økonomiske mål for 2014 er opfyldt

"Budgetterne rammer plet i forhold til den aftale, som er indgået med regeringen," siger KL's formand Erik Nielsen. Foto: Sif Meincke

Kommunerne holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen for 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL har nu opgjort kommunernes budgetter for det kommende år, og resultatet bekræfter de prognoser, som KL udarbejdede under budgetlægningen.

”Kommunerne fortjener stor ros, og jeg er meget stolt på kommunernes vegne. Budgetterne rammer plet i forhold til den aftale, som er indgået med regeringen".

Se også

"Serviceudgifterne ender en lille smule under rammen, mens anlægsudgifterne ender lidt over. Samlet set skal vi ud i decimalerne for at finde en marginal afvigelse i forhold til økonomiaftalen. Det er altså imponerende, når man husker, at 98 kommuner har koordineret budgetter for i omegnen af 250 mia. kr.”, siger KL’s formand Erik Nielsen.

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været en stor udfordring at nå det resultat. Særligt på anlægsområdet har kommunernes investeringsbehov vist sig større end den fastsatte ramme. Men kommunerne har arbejdet benhårdt for at leve op til aftalen med regeringen, udskudt projekter, genåbnet budgetforlig og holdt igen med udgifterne”, siger Erik Nielsen.

Fakta

Kommunernes budgetter for 2014 indeholder følgende hovedudgiftsposter:

  • Serviceudgifter: 230,0 mia. kr.
  • Anlægsudgifter: 18,3 mia. kr.
  • Overførselsudgifter: 63,6 mia. kr.
  • Udgifter til forsikrede ledige: 13,0 mia. kr.


Yderligere oplysninger om budgetterne fås hos kontorchef Morten Mandøe, tlf. 3370-3410, mail: mom@kl.dk eller KL’s pressevagt på 3370-3333.

Annonce

Annonce

Annonce