Indhold

03.09.15 15:11

Damm: Regeringens omprioriteringsbidrag er ikke kommunernes opfindelse

Damm: Regeringens omprioriteringsbidrag er ikke kommunernes opfindelse

På et møde i dag med landets borgmestre gjorde KL’s formand det klart, at det såkaldte omprioriteringsbidrag ikke er en opfindelse, KL har blåstemplet. Foto: Ole Bo Jensen

På et møde i dag med landets borgmestre gjorde KL’s formand det klart, at det såkaldte omprioriteringsbidrag ikke er en opfindelse, KL har blåstemplet.

Derudover slog Martin Damm fast, at KL ikke har lavet en aftale, der tæller længere end 2016, og at KL også de kommende år vil gå benhårdt efter at øge servicerammen i forhold til det nye udgangspunkt.

Se også

”Det er bestemt ikke en ønskesituation, men omprioriteringsbidraget var en klokkeklar præmis, hvis vi skulle forhandle med regeringen. Så jeg vil gerne slå fast, at omprioriteringsbidraget er og bliver regeringens ansvar. Vi har ikke blåstemplet det. Bestyrelsen stod over for valget mellem pest eller kolera i sommer."

Sådan faldt ordene fra KL’s formand Martin Damm, da han i dag mødtes med landets borgmestre for bl.a. at drøfte kommunernes kommende budgetlægning. Martin Damm benyttede samtidig mødet til at få præciseret den aftale om kommunernes økonomi for 2016, som KL indgik med regeringen i juli.

”Optakten til vores forhandlinger med regeringen var alt andet end sædvanlig på grund af folketingsvalget, der førte til et usædvanligt forhandlingsforløb – og en ny økonomisk virkelighed, der har stor betydning for os alle – både i forhold til budgetterne for 2016, men også for rammerne af vores arbejde de kommende år,” sagde Martin Damm.

Se også

Ved forhandlingerne havde regeringen på forhånd lagt sig fast på, at kommunerne skal aflevere et såkaldt omprioriteringsbidrag på én procent om året fra 2016 til 2019, hvilket svarer til ca. 2,4 milliarder kroner om året. I første omgang lykkedes det dog KL at begrænse reduktionen i servicerammen til 0,5 milliarder kroner i 2016.

Vores aftale går ikke længere end til 2016

Martin Damm understregede, at KL ikke har lavet nogen aftale med regeringen, der tæller længere end 2016.

”Vi har kun indgået en étårig aftale med regeringen. Regeringen har så annonceret, at den vil søge flertal i Folketinget for at skære én procent hvert år. Det ved jeg ikke, om der kan skabes flertal for, når budgetlovens udgiftslofter skal fastlægges. Det vil jo vise sig i de kommende måneder. Men i hvert fald kan man roligt konstatere, at det vil skabe enorm uro i kommunerne,” sagde Martin Damm og understregede, at KL uafhængig heraf i de kommende års økonomiforhandlinger vil kæmpe benhårdt for at sikre en så høj serviceramme som overhovedet muligt.

Regeringen skal levere i anden halvleg

Martin Damm understregede, at kommunerne har brug for nye og bedre styringsrammer med de økonomiske rammer, der tegner sig. Derfor bemærkede han også, at han ser frem til anden halvleg af forhandlingerne, som KL skal have med regeringen her i september.

”Her er vores udgangspunkt klart: Staten skal give os friere rammer, afbureaukratisere og fjerne nødvendige opgaver fra vores skuldre. Vi har allerede aftalt, at det er slut med skrivebordsanalyser, der peger på potentialer hist og her, som vi tvinges til at forfølge. Uanset om det giver mening lokalt eller ej. Nu skal regeringen levere,” sagde Martin Damm og efterspurgte ændringer i både planlov, beskæftigelseslov og servicelov.

Se også

Martin Damm apellerede til sidst om i fællesskab at få masseret budgetterne for 2016 på plads, så det aftalte mål med regeringen kan nås.

Kommunerne skal være i hus med deres budgetter medio oktober.

Annonce

Annonce

Annonce