Indhold

19.11.12 14:00

Budgetresultat inden for skiven bekræftet

Budgetresultat inden for skiven bekræftet

”Kommunerne har arbejdet hårdt på at reducere anlægsbudgetterne helt op til budgetvedtagelsen, og vi er med budget 2013 tæt på målet," siger KL's formand Erik Nielsen.

Kommunerne holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen for 2013. Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL har nu opgjort hovedtallene i kommunernes budgetter for 2013, og resultatet bekræfter de prognoser, som KL udarbejdede under budgetlægningen.

”Generelt har det været en stor udfordring at få tingene til at hænge sammen inden for de aftalte rammer på grund af det generelle pres på de kommunale udgifter. Men kommunerne har haft et tæt samarbejde om budgetlægningen for 2013, og resultatet for drift og anlæg overholder samlet den aftale, som kommunerne har indgået med regeringen,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

Se også

Kommunerne ender med et budgetresultat, hvor serviceudgifter på cirka 230,9 milliarder kroner ligger godt 0,6 milliarder kroner under aftalen med regeringen. Omvendt budgetter kommunerne med udgifter til anlæg på 16 milliarder kroner, hvilket er cirka 0,5 milliarder kroner over det forudsatte niveau i økonomiaftalen. Samlet set ligger kommunernes budget således meget tæt på det niveau for drifts- og anlægsudgifter, der er aftalt med regeringen. 

”Kommunerne har arbejdet hårdt på at reducere anlægsbudgetterne helt op til budgetvedtagelsen, og vi er med budget 2013 tæt på målet. Budgetterne vidner imidlertid om, at en investeringstankegang præger kommunernes langsigtede planlægning, hvor midler flyttes fra drift til investering. Kommunerne er mange steder i landet i gang med en omlægning af velfærdsproduktionen, og det kræver investeringer i de fysiske rammer. Målet er at udvikle og forbedre den service, som vi leverer til borgerne,” fortsætter Erik Nielsen.

”Derfor er anlægsbudgetterne for 2013 heller ikke et udtryk for det behov, som kommunerne reelt har. Hvis de fysiske rammer for borgerne og den kommunale infrastruktur skal være tidssvarende, kræver det et løft i anlæg allerede i 2014. KL vil derfor arbejde for et højere anlægsniveau fremadrettet,” slutter KL’s formand.

Se også

De foreløbige budgettal indikerer i øvrigt, at kommunernes samlede udgifter til overførsler og forsikrede ledige i 2013 vil ligge godt ¾ mia. kr. under det forudsatte niveau. De endelige budgettal for kommunerne offentliggøres af Danmarks Statistik i januar måned 2013.

Yderligere oplysninger om budgetterne får hos chefkonsulent Michael Laursen tlf.: 3370-3837, mail: mhl@kl.dk eller KL's pressevagt på 3370-3333

Annonce

Annonce

Annonce