Indhold

10.02.11 15:53

Ændret den 11.02.11

Budgetoversigt 2011

KL har netop offentliggjort publikationen ”Budgetoversigt 2011”, hvori kommunernes budgetter for 2011 er beskrevet. Heraf fremgår det, at budget 2011 ligger 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau og ca. fem mia. kr. under regnskab 2009.

Af publikationen fremgår det, at kommunerne i 2011 budgetterer med at bruge godt 232 mia. kr. på de kommunale serviceområder, som bl.a. omfatter børnepasning, undervisning i folkeskolen samt ældrepleje.

Se også

Budget 2011 ligger 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Sammenlignes forskellen mellem regnskab 2009 og budget 2011, ligger kommunernes budgetter i 2011 ca. fem mia. kr. under regnskab 2009. Så der bliver mildt sagt ikke tale om nogen fest i kommunerne i 2011. Og det er en illusion at tro, at det ikke vil komme til at gøre ondt mange steder.

Budgetterne viser, at der er en begrænset stigning på udgifterne til det specialiserede socialområde, mens kommunerne under ét planlægger at bruge færre penge på administration og dagtilbudsområdet. At administrationsudgifterne falder, indikerer, at kommuner for alvor er kommet i gang med at indhøste effektiviseringsgevinster i kølvandet på kommunalreformen.

Publikationen baserer sig på kommunernes budgetter, som Danmarks Statistik offentliggjorde den 19. januar 2011.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce