Indhold

03.10.17 15:31

Brug råderum til kloge investeringer i kommunerne

Brug råderum til kloge investeringer i kommunerne

"Statsministeren betegner dansk økonomi som bomstærk. Så lad os nu investere i de rigtige lokale løsninger,” siger KL's formand. Foto: Ole Bo Jensen

”Det er godt at høre, at der er råderum i dansk økonomi, og at regeringen er parat til at løfte de offentlige investeringer. I kommunerne står vi klar. Hvis vi skal yde en bedre og fremtidssikret service til borgerne, er det hér, vi skal sætte ind.”

Sådan lyder kommentaren fra KL’s formand Martin Damm til statsministerens åbningstale.

”Allerede i sommer, da vi forhandlede med regeringen om kommunernes økonomi for 2018, efterspurgte vi et større råderum til kommunale anlægsinvesteringer. Efterslæbet er stort, og behovet for kloge investeringer bliver ikke mindre. Statsministeren betegner dansk økonomi som bomstærk. Så lad os nu investere i de rigtige lokale løsninger,” siger KL-formanden.

Statsministeren understreger desuden behovet for at være klar til ny teknologi, som kan sikre bedre løsninger på tværs og bedre velfærd. KL’s formand er helt enig.

”Vi har længe været udfordret af et stigende udgiftspres og er derfor vant til at finde nye måder at løse de kendte opgaver på. Vores virkelighed er flere ældre, flere børn, flere kronikere og færre i den erhvervsaktive alder inden for en kort årrække. Samfundet – og teknologien – udvikler sig hele tiden, og derfor har vi også brug for at kunne tænke i nye løsninger og langsigtede investeringer i ny teknologi. Det kræver, at regeringen sikrer os de rette rammer og finansiering til opgaven.”

Ikke et markant løft

Ifølge statsministeren er kommunernes serviceudgifter øget med godt og vel 1 mia. kr. fra 2015 til 2018. KL’s formand understreger, at borgerne på den konto ikke har haft udsigt til et markant løft i servicen:

”Den 1 mia. kr., som rammen er blevet løftet med de senere år, svarer til en stigning på mindre end 1/2 pct. over tre år. Til sammenligning er det samlede offentlige forbrug øget med 1,7 pct. fra 2015-2018. Det betyder, at kommunernes ramme er steget med mindre end 1/3 af den generelle stigning, og vi har samtidig en demografisk udvikling, der udfordrer vores kerneopgaver,” siger Martin Damm.

Husk investeringer i det kommunale beredskab

Statsministeren lægger desuden op til store investeringer i forsvar, grænsekontrol, politi, efterretningstjenester og den øvrige nationale sikkerhed.

”Det er glædeligt, at regeringen vil investere i den nationale sikkerhed. Her er det naturligvis helt afgørende at huske de kommunale beredskaber, som står for 90 pct. af det samlede beredskab i Danmark. I kommunerne er vi presset af store udgifter til klimaudfordringer og terrorsikring, og især landets største kommuner er udfordret af, at de er nødt til at etablere terrorsikring for egen regning – som sker på bekostning af de investeringer, som kommunerne ellers har behov for.”

Annonce

Annonce

Annonce