Indhold

20.01.11 10:31

Brev til indenrigs- og sundhedsministeren om forlængelse af tidsfristen for Finansieringsudvalgets igangværende analyse af udligningen

Forligspartierne bag finansieringsreformen besluttede i december 2010 at rykke tidsfristen for færdiggørelsen af Finansieringsudvalgets analyse af udligningssystemet fra udgangen af 2010 til udgangen af 2011. Udskydelsen skal bl.a. ses i lyset af omlægningerne på beskæftigelsesområdet.

KL sendte kort før jul et brev til indenrigs- og sundhedsministeren om udskydelsen. Det fremgår bl.a. af brevet, at det efter KL’s opfattelse er stærkt uheldigt, at den i forvejen - i byrdefordelingsmæssig henseende - meget problematiske reform på beskæftigelsesområdet nu har ført til en udskydelse af overvejelserne om at justere på udligningen mellem kommunerne.

 

KL’s brev kan hentes ved hjælp af linket til højre.

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Annonce

Annonce