Indhold

13.01.17 10:35

Ambitionen er at se den offentlige sektor under ét

Ambitionen er at se den offentlige sektor under ét

Sophie Løhde og Jacob Bundsgaard diskuterede på KØF i Aalborg ledelse og styring i kommunerne, hvor også borgmester Jan Pedersen, Norddjurs, og Pernille Beckmann, Greve Kommune, deltog. Foto: Lars Horn/Baghuset

Innovationsminister Sophie Løhde ønsker et tættere partnerskab med kommunerne om en mere sammenhængende offentlig sektor. Vi må udfordre styringslogikken, sagde KL-næstformand Jacob Bundsgaard i en paneldebat på KØF.

Alle kommuner har fokus på, hvordan velfærden løbende kan fornys, samtidig med at der er færre ressourcer, stigende kompleksitet og nye forventninger fra borgerne. Det udfordrer ledelsen og styringen i kommunerne.

Dette centrale tema var på dagsordenen, da innovationsminister Sophie Løhde og KL’s næstformand Jacob Bundsgaard på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i Aalborg diskuterede, hvordan man giver de bedste rammer for ledelse og styring i kommunerne.  

Sophie Løhde skal som innovationsminister stå i spidsen for fornyelsen af den offentlige sektor. Hendes budskab var, at staten og kommunerne i et partnerskab skal sørge for at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor, hvor opgaveløsningen sker på borgernes præmisser.

”Det er ikke nogen let opgave, men vi skal være bedre til at se den offentlige sektor under ét. Der er rigtig mange snitflader og mange ting, der går på tværs. Vi skal turde tænke fleksibelt og opgaveløsning på borgernes præmisser. Det skal ske ud fra deres behov, ikke ud fra strukturer og kasser.”

Sophie Løhde slog til lyd for, at kommunerne skal have større frihed. De skal samtænke indsatsen på tværs af sektorerne og sikre, at medarbejderne får mere tid til at passe deres arbejde.

”At der fx i jobcentre er eksempler på, at medarbejderne kun bruger en fjerdedel af tiden på borgerkontakt, er et tegn på, at der er brug for at ændre retningen markant.”

Nødvendigt med politisk fokus

KL’s næstformand og borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, hilste innovationsministerens intentioner velkommen. Det er helt rigtig set og helt nødvendigt med et politisk fokus på offentlig innovation, og kommunerne har store forventninger til den ledelseskommission, som regeringen vil nedsætte.

”Vi har en fælles ambition om at ville noget på det her område, og I er nødt til at have os med. Noget ligger i Folketinget, kludetæppe på kludetæppe. Det kræver den store hammer, også at få skabt en fælles forståelse i Folketinget,” sagde Jacob Bundsgaard.

Han lagde vægt på, at de virkelige forandringer sker i mødet mellem medarbejderen og borgeren, og derfor må fokus være på at skabe de bedste betingelser for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde:

”Hver dag tager godt 700.000 offentligt ansatte på arbejde for at levere velfærd til borgerne. De brænder for det, som de laver. Den ledelsesmæssige udfordring er at skabe de rammer, hvor de kan være motiverede,” sagde Jacob Bundsgaard.

Han tilføjede, at ønsket om afbureaukratisering ikke er nyt. Det har hver eneste regering haft som en del af sit program.

”Jeg er overbevist om, at der er meget at hente. Men det betyder, at vi må udfordre den styringslogik, man har i Finansministeriet. Vi har brug for at sætte den enkelte medarbejder fri og at give ledelsen mulighed for at sætte rammerne, for det er der, at motivationen opstår,” sagde Jacob Bundsgaard.

”Kvaliteten i servicen opstår, når vores medarbejdere og borgere mødes og ser hinanden i øjnene. Det skal vi sætte scenen for. At vi har en ledelse og en faglighed, og at opgaven bliver løst på et højt niveau. Vi glæder os til arbejdet i Ledelseskommissionen, for der er meget at hente.”

Annonce

Annonce

Annonce