Indhold

25.09.15 12:15

Aftale sikrer friere rammer til kommunerne

Aftale sikrer friere rammer til kommunerne

”Det har været afgørende for os, at det nu er slået helt fast, at staten så vidt muligt vil begrænse tildelingen af ressourcer via puljer til fordel for ubundne midler med rum til lokal prioritering," siger KL's formand Martin Damm. Foto: Ole Bo Jensen

Friere rammer, færre puljemidler og mere regelforenkling er i centrum i den opfølgning på forhandlingsresultatet om kommunernes økonomi for 2016, som regeringen og KL fredag er blevet enige om.

”Med aftalen har vi fået sat en tyk streg under, at der er brug for regelforenkling, mere frie rammer og bedre muligheder for at styre økonomien i kommunerne. Vi styrker dermed lokalpolitikernes handlemuligheder og er enige om, at et stærkt decentralt styre er forudsætningen for, at vi kan levere god service til borgerne.

Sådan lyder reaktionen fra KL’s formand Martin Damm, efter at KL og regeringen fredag er blevet enige om en opfølgning på forhandlingsresultatet om kommunernes økonomi for 2016.

”Jeg er særligt tilfreds med, at vi har aftalt nogle nye spilleregler for samarbejdet mellem staten og kommunerne. De syv principper styrker det lokale råderum og det kommunalpolitiske ansvar. Det er det helt rigtige grundlag for at videreudvikle samarbejdet i mellem staten og kommunerne,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Det har været afgørende for os, at det nu er slået helt fast, at staten så vidt muligt vil begrænse tildelingen af ressourcer via puljer til fordel for ubundne midler med rum til lokal prioritering. Det er et stærkt signal, som vi vil holde regeringen op på allerede i de kommende finanslovsforhandlinger.”

”Derudover er det et vigtigt resultat, at vi har aftalt, at vi over de næste fire år vil gennemgå alle de store sektorområder med henblik på at forenkle reglerne og afbureaukratisere. På den korte bane skal vi have set på en forenkling af planloven og beskæftigelsesområdet, hvor der er nogle helt oplagte behov at tage fat på.”

Martin Damm understreger, at kommunerne i de kommende år står over for et stærkt økonomisk pres og snævre rammer, hvor der er brug for, at kommunerne lokalt kan prioritere midlerne bedst muligt.

”Det pres bliver markant forstærket, hvis Folketinget vælger at stemme regeringens omprioriteringsbidrag igennem. Vi har under forhandlingerne klart tilkendegivet over for regeringen, at omprioriteringsbidraget udelukkende er deres ansvar, og at det vil føre til besparelser i kommunerne. Det ændrer dagens aftale ikke på.”

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce