Indhold

Kommunestyret er i forandring - hvor skal vi hen?

KL’s bestyrelse var i efteråret og vinteren 2016/17 vært ved tre regionale konferencer for borgmestre og kommunalpolitikere om kommunestyret. Over 450 kommunalpolitikere fra flere end 75 kommuner var med.

På konferencerne drøftede borgmestrene og kommunalbestyrelsesmedlemmerne på kryds og tværs af kommuner rollen som kommunalpolitiker, den politiske organisering og kommunens samarbejde med andre aktører, herunder især borgere, virksomheder og andre kommuner.

KL arbejder nu videre med de mange input fra konferencerne og præsenterer i løbet af året et oplæg til videre drøftelse i KL’s bestyrelse og lokalet. Planen er, at der efter kommunalvalget i november 2017 ligger et produkt klar, som kan inspirere kommunalbestyrelserne i den nye valgperiode.

Læs mere om temaet ”Den politiske organisering” her.

Nyheder

  • 17 frikommuneforsøg får grønt lys

    Regeringen har behandlet de første 33 ansøgninger om nye frikommuneforsøg. 17 forsøg får grønt lys, og 11 forsøg får positiv tilbagemelding, men skal beskrives lidt nærmere. KL-formand glæder sig over godkendelserne, men er ærgerlig over de 5 afslag.

  • Skolevalg er godt nyt for demokratiet

    Skolevalget er med til at engagere de unge i folkestyret, siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg, der er glad for den store opbakning til skolevalget blandt kommunerne.

  • Leder: KL ser frem til samarbejdet med den nye regering

    I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om KL's ønske om et tæt samarbejde med den nye regering.

Annonce
Annonce

Annonce