Indhold

Ledertræf

Den 3. oktober 2016 afholdt KL Ledertræf 2016 under overskriften: Ledelse – når kerneopgaverne skal omstilles. Næste Ledertræf afholdes den 30. oktober 2017.

På alle velfærdsområder er kerneopgaven i disse år under forandring og skal løses på nye måder. Ledelse er nøglen til, at kommunerne kan lykkes med omstillingerne, og særligt den faglige ledelse er vigtig og skal skærpes, når de nye mål for kerneopgaverne skal realiseres, fx:

  • Børneområdet: Fra børnepasning til udviklende læringsmiljøer.
  • Folkeskolen: Alle skal lære mere gennem nye læringsformer, åben skole og digitalisering i folkeskolen.
  • Udsatte børn og unge: Forebyggelse, tidlig indsats og målrettet helhedsorientering frem for specialtilbud.
  • Ældreområdet: Fra kompenserende ydelser til rehabilitering af ældre.
  • Det specialiserede socialområde: Fra social bistand til ”recovery”.
  • Sundhedsområdet: Hurtigere udskrivelser – flere og mere krævende indsatser i eget hjem.
  • Beskæftigelse: Hurtig og varig tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. gennem større fokus på virksomhedssamarbejder.

Der skal udvikles nye, faglige fællesskaber om de ændrede mål, borgerne, virksomhederne og andre samarbejdspartnere skal tænkes ind på andre måder, og medarbejdernes kompetencer skal omstilles til en ny type velfærdsservice. Det stiller krav til ledelsen.

KL’s Ledertræf 2016 satte fokus på netop disse ledelsesudfordringer, og næsten 700 deltagere brugte en dag på at få ny inspiration, deltage i ledelsesdiskussioner og at netværke.

Flere chefer kom fra samme kommune, og fik derved et godt grundlag for at styrke deres tværgående ledelsesdrøftelser.

Annonce
Annonce

Annonce