Indhold

Styrings- og effektiviserings-programmet (SEP)

KL har igangsat et flerårigt, fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram, som skal understøtte kommunernes arbejde med at sikre en endnu bedre ressourceudnyttelse. Programmet skal udvikle inspiration og anbefalinger til nye effektiviserings-, styrings- og prioriteringsmuligheder på de store sektorområder og understøtte udbredelsen af disse.

Udviklings- og omstillingsprojekter

KL har siden foråret 2016 igangsat 11 udviklingsprojekter. De første 7 projekter afsluttes i foråret og frem mod sommeren 2017. 4 projekter er igangsat i februar 2017. Læs mere om projekterne i projektkatalogerne nedenfor.

Annonce
Annonce

Annonce