Indhold

Nyheder

 • Her henter kommunerne effektiviseringer i 2018

  En KL undersøgelse viser, at kommunerne tager bredt fat på effektiviseringsdagsordenen i 2018 – også inden for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

 • Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen om Syddjurs' vej til økonomisk råderum

  Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen fortæller om, hvordan Syddjurs Kommune har vendt en udfordret økonomi til at være robust og fremtidssikret.

 • Mange veje til økonomisk råderum

  Omstillings- og udviklingsenheden i KL fokuserer på en række indsatsområder for at understøtte kommunernes arbejde med at skabe økonomisk råderum til lokalpolitiske prioriteringer. Læs om indsatsområderne her.

 • Skab råderum via arealoptimering

  I Helsingør Kommune har de opnået salgsindtægter på 83,7 mio. kr. og driftsbesparelser på 3,4 mio. kr. om året ved dels at opbygge et systematisk datagrundlag over de kvadratmeter, som kommunen ejer, og dels ved en åben og ærlig dialog med borgerne.

 • Har din kommune sat strøm til faktureringsprocessen?

  Kommunerne har siden kommunalreformen hentet de største gevinster på administrationsområdet. Det skyldes i høj grad den digitale og teknologiske udvikling. I Horsens Kommune har arbejdet med at digitalisere faktureringsprocessen bidraget med effektiviseringer for ca. 1,5 mio. kr. om året.

Annonce
Annonce

Annonce