Indhold

Kommunernes økonomi 2017

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.

Pressemeddelelse

Flere nyheder

Annonce
Annonce

Annonce