Indhold

Aftaler med regeringen

Siden 1979 har KL og regeringen stort set hvert år i juni måned indgået en aftale om næste års økonomi i kommunerne. Det sker som led i det generelle budgetsamarbejde mellem regeringen og kommunerne.

Aftalerne indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.

Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét. Nedenfor er der links til henholdsvis de senere års økonomiaftaler samt KL-nyheder om aftalerne.

Seneste nyheder om økonomiaftalerne

 • 24.05.18

  Kommunerne får nøglerolle i forenklet erhvervsfremmesystem

  Regeringen har torsdag indgået en aftale med Dansk Folkeparti om et nyt erhvervsfremmesystem, som tager afsæt i virksomhedernes behov og har kommunerne i en nøglerolle.

 • 23.05.18

  Styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats

  Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges.

 • 22.05.18

  Grundkapitalindskuddet skal fastholdes på 10 pct.

  Når KL og regeringen mødes tirsdag eftermiddag til forhandlinger om kommunernes økonomi for 2019, vil KL’s forhandlerteam især fokusere på at sikre, at den andel af nybyggeri i den almene sektor, som kommunerne skal finansiere, ikke overstiger 10 pct. Alternativet er alt for stor usikkerhed i den kommunale økonomi.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce