Indhold

Aftaler med regeringen

Siden 1979 har KL og regeringen stort set hvert år i juni måned indgået en aftale om næste års økonomi i kommunerne. Det sker som led i det generelle budgetsamarbejde mellem regeringen og kommunerne.

Aftalerne indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.

Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét. Nedenfor er der links til henholdsvis de senere års økonomiaftaler samt KL-nyheder om aftalerne.

Seneste nyheder om økonomiaftalerne

 • 16.10.17

  Den kommunale skat for 2018 er på plads

  De kommunale budgetter er nu på plads. 13 kommuner sætter skatten ned i 2018, mens 4 kommuner sætter den op.

 • 03.10.17

  Brug råderum til kloge investeringer i kommunerne

  ”Det er godt at høre, at der er råderum i dansk økonomi, og at regeringen er parat til at løfte de offentlige investeringer. I kommunerne står vi klar. Hvis vi skal yde en bedre og fremtidssikret service til borgerne, er det hér, vi skal sætte ind.”

 • 06.06.17

  Økonomiaftale giver enklere regler og større kommunalt ansvar

  En forenkling af beskæftigelsesloven, større fleksibilitet i anvendelsen af botilbud, et større, samlet kommunalt ansvar for unge og en samlet beslutningskompetence for kystbeskyttelse hos kommunerne. Det er nogle af de elementer, økonomiaftalen for 2018 også indeholder.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce