Indhold

Aftaler med regeringen

Siden 1979 har KL og regeringen stort set hvert år i juni måned indgået en aftale om næste års økonomi i kommunerne. Det sker som led i det generelle budgetsamarbejde mellem regeringen og kommunerne.

Aftalerne indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.

Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét. Nedenfor er der links til henholdsvis de senere års økonomiaftaler samt KL-nyheder om aftalerne.

Seneste nyheder om økonomiaftalerne

 • 08.03.18

  "Arbejdsmarkedet bliver jo ikke overophedet af, at vi køber en mark"

  KL-formand Martin Damm slog til lyd for, at kommunerne skal have lov at bygge og renovere mere, da han talte på KL's topmøde. Og så skosede han regeringen for ikke at levere de aftalte regelforenklinger.

 • 05.03.18

  Regeringen leverer ikke lovede regelforenklinger til kommunerne

  En helt ny opgørelse viser, at regeringen har leveret under halvdelen af de regelforenklinger, som de lovede kommunerne sidste sommer. Det møder kritik i kommunerne, der påpeger, at de har brug for mindre bureaukrati, hvis de skal kunne drives så effektivt som muligt. Økonomi- og indenrigsministeren forsikrer, at ambitionerne er der, men at det tager lidt længere tid end forventet.

 • 16.01.18

  Kommunale budgetter overholder økonomiaftale

  Danmarks Statistik har netop offentliggjort de endelige kommunale budgettal for 2018. Tallene viser, at kommunerne overholder økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Dermed får kommunerne udbetalt det fulde bloktilskud fra staten.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce