Indhold

Artikler

 • 17.01.17

  10 år hvor kommunerne gik forrest

  Kommunerne har netop taget hul på 2017 efter en vellykket faseopdelt budgetproces, hvor 98 kommunalbestyrelser endnu engang udviste stor ansvarlighed over for den økonomiske aftale, som har været hjørnestenen i det statsligt-kommunale samarbejde siden begyndelsen af 1980’erne. Det er samtidig 10 år siden, at kommunalreformen trådte i kraft. Det er derfor naturligt at gøre status over de seneste 10 år og samtidig benytte lejligheden til at kigge fremad. Af Morten Mandøe, KL’s cheføkonom

 • 16.01.17

  Budgetkabalen går op igen i år

  Kommunerne overholder de aftalte økonomiske rammer, viser de endelige budgettal fra Danmarks Statistik.

 • 13.01.17

  Ambitionen er at se den offentlige sektor under ét

  Innovationsminister Sophie Løhde ønsker et tættere partnerskab med kommunerne om en mere sammenhængende offentlig sektor. Vi må udfordre styringslogikken, sagde KL-næstformand Jacob Bundsgaard i en paneldebat på KØF.

 • 12.01.17

  Hoveddrivkraften har været en stærk politisk ledelse

  Den politiske vilje til at tage ansvar for svære beslutninger har været afgørende for kommunalreformens resultater, sagde borgmester Lars Krarup på KØF. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll fremhæver kommunernes rolle som forandringsmotor.

 • 12.01.17

  Ingen kommunal tiltro til KMD

  Yderligere forsinkelser i KMD’s leverancer af it-systemer er helt uholdbart, lyder det fra KL-formand Martin Damm. KOMBIT varsler på baggrund af den nye situation en hård kurs over for KMD, der er ejet af en amerikansk kapitalfond.

 • 12.01.17

  Finansminister: I skal tage ansvar, også når det går galt

  Kristian Jensen lovede på KØF 2017 at forsvare det kommunale selvstyre, hvis kommunerne til gengæld påtager sig ansvaret, også når det engang imellem går galt.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce