Indhold

Artikler

 • 28.04.17

  Regnskab 2016 afspejler usikker økonomi

  De endelige regnskabstal for 2016 viser, at kommunerne for sjette år i træk leverer et regnskabsresultat inden for aftalerammen. Men tallene vidner også om, at 2016 var et ekstraordinært regnskabsår – præget af stor usikkerhed omkring de økonomiske rammer på grund af indførelsen af omprioriteringsbidraget og flygtningetilstrømningen i Europa og Danmark. tekst Jane Møller Pedersen, chefkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 25.04.17

  Klar forventning om kompensation ved manglende inddrivelse

  Det er dybt beklageligt og utilfredsstillende, at skatteministeren er parat til at nedskrive borgernes gæld til kommunerne fra 4 til 1,3 mia. kr. siger KL’s formand, der ikke vil acceptere, at nedskrivningen får så alvorlige konsekvenser for kommunernes tilgodehavender.

 • 20.04.17

  Regnskabstal bekræfter stort behov for at bygge og renovere

  Regnskabstallene for 2016 bekræfter for sjette år i træk, at kommunerne overholder de økonomiske rammer, som aftales med regeringen. Men tallene viser også med al tydelighed et stort behov for at bygge og renovere – et behov som ikke bliver mindre i årene fremover.

 • 20.04.17

  Få styr på fagsystemerne

  Fagsystemer skal underlægges stram styring. Ellers vokser de sig store. Dette gælder særligt, hvis ikke vi har en klar idé om, hvad vi vil med dem – og en tydelig plan for, hvordan vi vil styre dem. Ved fra starten at tage styringen af systemerne alvorligt, ligger der omvendt en mulighed for – via relativt nemme greb – at frigøre tid til mere borgervendte opgaver. Af Thomas Karlsson, konsulentchef, KL’s Konsulentvirksomhed

 • 19.04.17

  Virksomhedspraktik til flygtninge

  Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik

 • 19.04.17

  Ældres indkomst og pensionsformue

  Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue fordeler sig blandt personer på 65 år og derover.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce