Indhold

Artikler

 • 19.10.16

  Spørgeskemaer vedr. budget 2017

  KL vil i tillæg til den traditionelle budgetindberetning bede kommunerne om at indberette oplysninger på to yderligere skemaer vedrørende folkeskolen og ældre og sundhed

 • 17.10.16

  Styring kræver overblik

  Udgifterne til det specialiserede voksenområde stiger. En god faglig og økonomisk styring af området kræver overblik over de ydelser og indsatser, der leveres. Men kommunerne er udfordret af mangelfulde data på området. KL, staten og kommunerne arbejder sammen om tiltag, som skal sikre et bedre datagrundlag. Den enkelte kommune kan også styrke data. Af Peter Riis, chefkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat og Louise Tarp Thorgaard, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 15.10.16

  22 kommuner nedsætter skatten i 2017

  Næsten en fjerdedel af kommunerne sætter skatten ned til næste år. Kun 4 kommuner sætter skatten op, viser de kommunale budgetter for 2017, som nu er vedtaget i alle kommuner.

 • 13.10.16

  Aldersbestemt betaling for sygehusforbrug skaber bedre sammenhæng

  At kommunerne med en ny medfinansieringsordning skal betale mere for de ældste og de mindste, skaber en bedre sammenhæng mellem kommunernes muligheder for at hjælpe borgerne og betalingen.

 • 11.10.16

  Muligt råderum kan give plads til investeringer i velfærdsområderne

  Det Økonomiske Råd forudser mulighed for et større råderum frem mod 2025. Kommunerne bør i så fald sikres de nødvendige penge til anlægsinvesteringer, mener KL.

 • 06.10.16

  Straf nedbringer ikke antallet af færdigbehandlingsdage

  Udviklingen i antallet af færdigbehandlingsdage på landsplan går i den rigtige retning. Lokale udfordringer skal løses i et samarbejde mellem sygehus og kommune og ikke via et nationalt indgreb, skriver KL i et høringssvar.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce