Indhold

Artikler

 • 22.09.16

  Kommuner kæmper med at få stramme budgetter på plads

  Kommunerne kæmper i øjeblikket hårdt for at få budgetterne til at falde på plads inden for de stramme rammer i økonomiaftalen. Men på dagens borgmestermøde var der fuld opbakning til, at budgetterne skal lande, så aftalen overholdes.

 • 15.09.16

  Sommeren sender kommuner fra top til bund

  Erhvervsorganisationernes analyser af det kommunale erhvervsklima er som udgangspunkt et godt initiativ, men det er vigtigt, at metoden i disse forbedres, hvis de skal bringe merværdi fremover. Af Jan Christensen, chefkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat

 • 14.09.16

  Kursus - Fra nøgletal til handling på sundhedsområdet

  KL afholder i efteråret 2016 tre regionale temadage rundt om i landet om resultater og indsatser i sundhedsvæsenet med særlig fokus på en styrket indsats ift. den ældre medicinske patient.

 • 13.09.16

  Kursus i værktøjer til kommunal medfinansiering - eSundhed, herunder især KØS

  KL og Sundhedsdatastyrelsen udbyder en række kurser i eSundhed med særligt fokus på KØS, som vil udgøre ca. 3/4 af kurserne.

 • 13.09.16

  Meritlærere

  Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet

 • 13.09.16

  Ældreområdet i forandring

  På ældreområdet er der skabt store forandringer, der skal gøre de ældre mere selvhjulpne. Nytænkningen er nødvendig både i et økonomisk perspektiv og for at opretholde de ældres livskvalitet. Det skyldes, at gruppen af ældre udvikler sig i antal og sammensætning. Af Martin Bille, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce