Indhold

Artikler

 • 17.11.17

  En sammenhængende indsats for de unge er afgørende

  Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Udviklingen er i en årrække gået i den forkerte retning. Samtidig har vi et arbejdsmarked, der i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft. Derfor er der behov for at gentænke indsatsen over for de unge. Tekst af Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 12.11.17

  Positive takter i refusionsomlægning

  KL tager i udgangspunktet positivt imod, at et flertal i Folketinget som led i den nye erhvervs- og iværksætteraftale vil omlægge refusionen til kommunerne på beskæftigelsesområdet. KL ser frem til at drøfte de nærmere konsekvenser med regeringen.

 • 10.11.17

  Sæt fravær på dagsordenen

  Når alle elever skal lære så meget, som de kan, og trives, forudsætter det, at de indgår i skolens læringsfællesskab. En elev, som har 10 procent fravær gennem hele sin skoletid, går glip af et helt skoleår. Tekst af Teis Bay Andersen, konsulent, Økonomisk Sekretariat, KL og Hanne Berthelsen, konsulent, Børn og Folkeskole, KL

 • 06.11.17

  Personale i daginstitutioner bruger tiden med børn

  Næsten 80 procent af det pædagogiske personales tid i daginstitutionerne foregår sammen med børnene, viser ny KL-undersøgelse. Det er meget positivt, at så høj en procentdel af tiden bliver brugt på kerneopgaven. Samtidig giver undersøgelsen anledning til lokale drøftelser om hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Tekst af Trine Dahl Iversen, analysekonsulent i Arbejdsgiverpolitisk Center, KL

 • 03.11.17

  KL bifalder undersøgelse af effekten af offentlig service

  KL er tilfredse med, at 12 millioner kroner fra forskningsreserven skal bruges til at undersøge, hvilke effekter investeringer i offentlig service har på samfundsøkonomien.

 • 31.10.17

  Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere til kommunalvalget 2017

  Formålet med denne analyse er at karakterisere udviklingen i antallet af stemmeberettigede fra kommunalvalget i 2013 til 2017. Der fokuseres i dette notat specifikt på EU-borgere, som siden 2013 har oplevet en stigning på 32 pct.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce