Indhold

Artikler

 • 06.12.16

  KØF 2017: Fremtidens velfærd skal nytænkes

  De fleste økonomiske eksperter er enige om, at dansk økonomi er i balance, selvom den er præget af lav vækst. Den økonomiske politik forudsætter en begrænset vækst i den offentlige økonomi. Det betyder, at velfærden fortsat skal prioriteres skarpt og nytænkes i kommunerne. Af Marie Stub Bager, konsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat og Katrine Görtz Axelsen, Konsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat

 • 06.12.16

  Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

  I denne analyse kortlægges udbredelsen af psykiske problemer og misbrug blandt borgere bosat i forskellige typer af udsatte boligområder. Som indikation på psykiske problemer og misbrug anvendes oplysninger om borgernes brug af psykiatriske sundhedsydelser, registrerede psykiske lidelser og indskrivning i misbrugsbehandling – både alkohol og stoffer.

 • 06.12.16

  Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015

  Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under Serviceloven de seneste år.

 • 05.12.16

  Kommuner overholder økonomiaftale

  Kommunernes budgetter for 2017 holder sig inden for rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det viser en fælles opgørelse fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 • 01.12.16

  Så er der åben for tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2017

  Den 12. - 13. januar 2017 afholder KL for 13. gang Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg Kongres & Kultur Center - Temaet vil denne gang være "Fremtidens velfærd".

 • 28.11.16

  Velkommen til den nye regering

  KL-formand Martin Damm byder velkommen til den nye regering og de nye ministre og glæder sig til samarbejdet. KL ser frem til dialog om ikke mindst erhvervsfremme, folkeskole, ungdomsuddannelser og fornyelse af den offentlige sektor.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce