Indhold

Artikler

 • 17.08.17

  Bloktilskuddet til væksthusene for 2018

  Indenrigsministeriet har opgjort fordelingen af tilskuddet til Væksthusene for 2018.

 • 29.06.17

  Grønt lys til 28 nye frikommuneforsøg

  Regeringen har netop sagt god for, at kommunerne helt eller delvist gennemfører 28 nye forsøg. KL er tilfreds med tilladelserne, men ærgerlig over, at der i første omgang ikke er givet tilladelse til forsøg med kommunernes samarbejde med frivillige.

 • 19.06.17

  De økonomiske rammer for 2018 er på plads

  Med økonomiaftalen for 2018 er rammerne om den kommende budgetlægning på plads. Der er mulighed for en lille vækst i såvel service- som anlægsudgifterne, og finansieringstilskuddet fortsætter. Af Rasmus Brask, souschef i KL’s økonomiske sekretariat og Michael Laursen, teamleder i KL’s økonomiske sekretariat.

 • 08.06.17

  Store forskelle i BNP kommunerne imellem

  Der er store forskelle på tværs af kommuner med hensyn til, hvor meget arbejdspladserne i de enkelte kommuner bidrager til den samlede værdiskabelse i Danmark. Det betyder dog ikke, at velstanden er tilsvarende koncentreret, ikke mindst fordi en væsentlig del af den skabte værdi tilfalder pendlerne. Af Jonas Dan Petersen, specialkonsulent og Søren Lindemann Aagesen, kontorchef - begge KL's Økonomiske Sekretariat

 • 06.06.17

  Økonomiaftale giver enklere regler og større kommunalt ansvar

  En forenkling af beskæftigelsesloven, større fleksibilitet i anvendelsen af botilbud, et større, samlet kommunalt ansvar for unge og en samlet beslutningskompetence for kystbeskyttelse hos kommunerne. Det er nogle af de elementer, økonomiaftalen for 2018 også indeholder.

 • 01.06.17

  Ny boligaftale – hvad betyder den for kommunerne?

  Det korte svar er en hel del. Opgaver flyttes fra kommuner til stat, og kommunernes ret til at bestemme ejendomsskattesatserne suspenderes. De økonomiske konsekvenser for kommunen kender vi først, når udligningsspørgsmålet er analyseret i Finansieringsudvalget.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce