Indhold

Artikler

 • 24.02.17

  Virksomhedspraktik… kan vi gøre det bedre?

  Virksomhedspraktik er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Men i hvor høj grad sker indsatsen i de virksomheder, der øger de lediges jobchancer mest? Det ser ud til, at der er potentiale for forbedring af en allerede succesfuld indsats.

 • 10.02.17

  Stor interesse for nye styringsprojekter

  I foråret 2017 igangsættes fire nye projekter i det fælleskommunale Styrings- og effektiviseringsprogram. Mange kommuner har tilsluttet sig projekterne, der handler om automatisering, styring på ældreområdet, styring af sociale tilbud samt nøgletal på vejområdet. Af Ole Cordsen, økonomisk rådgiver i KL’s Økonomisk Sekretariat og Lars Eckeroth, chefkonsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat

 • 02.02.17

  Er udbud af velfærdsopgaver forsvarligt?

  Det kommunale indkøbssamarbejde Fællesudbud Sjællands kommende udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner har udløst stærke reaktioner i den senere tid. Eksempelvis er det blevet problematiseret, at fagligheden ikke havde større vægt i udbuddet, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om man overhovedet bør udbyde og udlicitere den type opgave. Reaktionerne kan overraske, da der i årevis har været et omfattende samarbejde med private leverandører på området. Af Trine Kronbøl, chefkonsulent, Udbudsportalen i KL

 • 27.01.17

  Styrk indsatsen til udsatte børn og unge via nøgletal

  KL udgiver i februar en ny nøgletalspublikation om udsatte børn og unge. Publikationen viser, at udviklingen går i den rigtige retning, men at der stadig er udfordringer at tage hånd om. Publikationen kan danne afsæt for den enkelte kommunes fokusering og udvikling af den fremadrettede indsats for udsatte børn og unge. Af Bodil Helbech Hansen, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat og Maria Pilegaard, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 19.01.17

  Øget samarbejde giver nye styringsmuligheder

  Kommunerne fortsætter med at opruste på sundhedsområdet. Det viser en opgørelse af udviklingen i det sundhedsfaglige personale, som er ansat i kommunerne. Af Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL’s Center for Social og Sundhed og Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 17.01.17

  10 år hvor kommunerne gik forrest

  Kommunerne har netop taget hul på 2017 efter en vellykket faseopdelt budgetproces, hvor 98 kommunalbestyrelser endnu engang udviste stor ansvarlighed over for den økonomiske aftale, som har været hjørnestenen i det statsligt-kommunale samarbejde siden begyndelsen af 1980’erne. Det er samtidig 10 år siden, at kommunalreformen trådte i kraft. Det er derfor naturligt at gøre status over de seneste 10 år og samtidig benytte lejligheden til at kigge fremad. Af Morten Mandøe, KL’s cheføkonom

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce