Indhold

Artikler

 • 01.07.16

  KL’s IKU-værktøjer opdateret med 2015-tal

  Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort Indikatoren for konkur-renceudsættelse (IKU) for 2015.

 • 21.06.16

  Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb?

  Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af de personlige udfordringer, der kendetegner den gruppe, som skal ind på arbejdsmarkedet via ressourceforløbene.

 • 17.06.16

  Model til at estimere kommunens behov for plejeboliger

  KL har udviklet et prognoseværktøj, som kommunerne frit kan benytte.

 • 17.06.16

  Effektfulde indsatser i boligområder

  En stor del af kommunernes sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige opgaver vedrører borgere bosat i udsatte boligområder. Der er derfor et potentiale i områdebaserede indsatser i forhold til at takle disse udfordringer. Flere nye publikationer giver fornyet indblik i og inspiration til, hvilke indsatser der virker. Af Lasse Vej Toft, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat og Kathrine Bek Nyboe, specialkonsulent i KL’s Center for Vækst og Beskæftigelse

 • 13.06.16

  Det indeholder økonomiaftalen 2017 også

  Regeringen og KL er med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 enige om, at de mange nytilkomne flygtninge indebærer et pres på de kommunale serviceområder. Derfor vil parterne følge udviklingen tæt og drøfte økonomien i starten af 2017.

 • 13.06.16

  Enighed om styrket voldsforebyggende indsats på botilbud

  Som led i økonomiaftalen har KL og regeringen aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på botilbud.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce