Indhold

Artikler

 • 23.03.17

  Bedre styring af sundhed og beskæftigelse med FLIS

  Sundhed og beskæftigelse er komplekse områder, hvor kommunerne skal kunne navigere i nye reformer og nationale initiativer. Med FLIS kan kommunerne følge bedre med i ressourcer, indsatser og effekter – ikke mindst på tværs af områderne. Af Sara Thestrup Hansen, konsulent, KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 16.03.17

  Når forandring og forstyrrelse går hånd i hånd

  Disruption! Smag på ordet. Det er et af de nye buzzwords, afledt af hastigt voksende forandringer, som kan forandre og forstyrre den verden, vi kender i dag. Af Hans Nikolaisen, chefkonsulent, KL’s økonomiske sekretariat og Jane Møller Pedersen, chefkonsulent, KL’s økonomiske sekretariat

 • 09.03.17

  Sociale udfordringer skal forebygges tidligt

  Kommunerne har tiltagende fokus på at arbejde forebyggende i forhold til de udsatte børn og unge. Det kan aflæses i økonomien. Derudover tyder det også på, at den øgede brug af forebyggende foranstaltninger reelt er med til at nedbringe antallet af børn, der har behov for en anbringelse uden for hjemmet. Af Maria Pilegaard, specialkonsulent, KL’s Økonomiske Sekretariat

 • 02.03.17

  Robotterne kommer – fremtiden er landet

  Der kan både være økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster at hente ved at overlade ensformige og rutineprægede opgaver til en digital kollega. Flere kommuner er i gang, og et fælleskommunalt initiativ skal sætte skub i udviklingen. Af Søren Frederik Bregenov, chefkonsulent i KL’s center for Digitalisering og Borgerbetjening

 • 24.02.17

  Virksomhedspraktik… kan vi gøre det bedre?

  Virksomhedspraktik er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Men i hvor høj grad sker indsatsen i de virksomheder, der øger de lediges jobchancer mest? Det ser ud til, at der er potentiale for forbedring af en allerede succesfuld indsats.

 • 10.02.17

  Stor interesse for nye styringsprojekter

  I foråret 2017 igangsættes fire nye projekter i det fælleskommunale Styrings- og effektiviseringsprogram. Mange kommuner har tilsluttet sig projekterne, der handler om automatisering, styring på ældreområdet, styring af sociale tilbud samt nøgletal på vejområdet. Af Ole Cordsen, økonomisk rådgiver i KL’s Økonomisk Sekretariat og Lars Eckeroth, chefkonsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce