Indhold

Sociale medier

Brugen af sociale medier skal først og fremmest understøtte kommunens formål og værdier. Det kræver en stærk strategi og grundig planlægning at navigere målrettet i det støt voksende sociale medielandskab uden at spilde vigtige ressourcer.

Skal kommunen være på de sociale medier?

Danskernes medievaner har i løbet af de seneste år hastigt forandret sig på en måde, der radikalt udfordrer den traditionelle kommunikationstænkning og webstrategi i kommunerne. Kommunikationen er for længst blevet digital og tovejs – med stort potentiale og enorm kompleksitet.

Prioriteringen af sociale medier afhænger af, hvad både borgeren og kommunen skal have ud af det digitale møde.

Skal kommunen løse serviceopgaver? Styrke demokratiet og den borgerinddragende dialog? Lave oplysningskampagner? Brandingkampagner? Eller skal kommunen først og fremmest skabe nærhed med lokale historier og hyldest af bysbørn?

Skab værdi med en god strategi

Mulighederne er mange, men kommunens brug af det konstant foranderlige sociale og digitale medielandskab kræver en grundig, strategisk overvejelse af, hvilken værdi de forskellige platforme kan skabe for kommunen og dens borgere.

En uigennemtænkt brug af sociale medier kan resultere i, at kommunen i stedet for at være moderne og imødekommende fremstår klodset og uprofessionel - eller i værste tilfælde får åbnet en borgerdialog, I ikke har tid eller værktøjer til at håndtere.

Overvejer I at prøve kræfter med en ny kanal, eller trænger de eksisterende sider og profiler til at blive skærpet for at tjene deres formål, har vi samlet en række nyttige spørgsmål til udarbejdelse af den gode sociale medie strategi:

Kernespørgsmål 

  • Hvad skal vi flytte?

  • Hvem skal vi nå?

  • Hvilke platforme er bedst at bruge?

  • Hvilket indhold skal vi levere hvor - og hvem leverer det?

  • Hvor mange ressourcer skal vi bruge?

  • Hvordan tackler vi kritiske borgere, spam, trusler?

  • Hvor mange penge kan vi sætte af til fx billeder, grafik, videoproduktion og annoncering?

  • Hvordan opstiller vi succeskriterier?

  • Hvordan udbreder vi kendskabet til profilen/siden?

  • Hvordan måler vi værdien af de forskellige sociale medieindsatser?

 

Få hjælp hos os

KL Kommunikation kan hjælpe jer med at komme godt fra start, hvis I skal starte nye tiltag op på sociale medier, og vi kan tilbyde sparring i forbindelse med igangværende indsatser.

Har I brug for bistand inden for meget specifikke emner, kan vi skræddersy workshops tilpasset jeres kommunes opgave.

Eksempler på konsulentrådgivning:

  • Hvilke medier skal kommunen være til stede på? Hvorfor skal kommunen være på det givne medie? Beslut formål og målgrupper

  • Den gode indholdsstrategi: Hvordan understøtter I formålet, og hvad skal indholdet være?

  • Hvordan kan man planlægge og organisere drift og overvågning?

  • Hvordan forholder man sig til jura og sociale medier i tavshedsbelagte sager?

  • Værktøjer til overvågning, indholdsplanlægning og annoncering

  • Shitstorms - når krisen rammer kommunen

Om KL Kommunikation

KL Kommunikation yder kommunikationsbistand på konsulentbasis til de danske kommuner. Rådgivningen er forankret i vores unikke kendskab til kommunernes opgaver, udfordringer og aktuelle virkelighed.

Annonce
Annonce

Annonce