Indhold

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikationsplanlægning har stor betydning for den administrative og politiske ledelses gennemslagskraft, når nye skibe sættes i søen. Her er det afgørende, at kommunikation tænkes ind i starten af projektet.

Tænk kommunikation ind tidligt

En velgennemtænkt kommunikationsplan kan være med til at sikre, at nye visioner og udviklingsinitiativer kommer ud over rampen.

Interessen for kommunikation i projekter begrænser sig ofte til, at der laves en kommunikationsstrategi relativt sent i projektforløbet, når implementeringen skal gennemføres. Her er det dog ofte for sent.

Kommunikationsopgaven kan med fordel ses som en strategisk opgave tæt forbundet med ledelsesopgaven i projektet. En opgave, som I skal taget stilling til inden projektets begyndelse såvel som undervejs i projektet.

Tjekliste

En velforberedt interessentanalyse og kommunikationsstrategi kan endvidere foregribe kommunikationsproblemer senere i projektet. Derfor bør I starte arbejdet med at gennemføre og skrive en interessentanalyse og kommunikationsstrategi så tidligt som muligt.

Den gode kommunikationsstrategi og -plan

Den gode kommunikationsstrategi og –plan bør bl.a. indeholde en kortlægning, analyse og prioritering af:

    • Formål og kernebudskaber

    • Interessenter og målgrupper

    • Kommunikationskanaler

    • Ressourcer (medarbejdere og økonomi)

    • Tidsplan – timing eksternt/internt og milepæle

 

Få hjælp hos os

KL Kommunikation hjælper med at lave kommunikationsstrategier, interessentanalyser og handleplaner med gennemslagskraft. KL bistår også med hjælp til at få strategi og handleplan omsat i konkrete kommunikationsaktiviteter og produkter.

Om KL Kommunikation

KL Kommunikation yder kommunikationsbistand på konsulentbasis til de danske kommuner. Rådgivningen er forankret i vores unikke kendskab til kommunernes opgaver, udfordringer og aktuelle virkelighed.

Annonce
Annonce

Annonce