Indhold

Krisehåndtering

Det er ofte måden, en kritisk sag håndteres på, der afgør, om den udvikler sig til en reel krise. Derfor er planlægning af et godt kriseberedskab vigtig at have på plads og værd at holde ved lige – allerede i fredstider.

Et godt kriseberedskab

De fleste organisationer vil komme i blæsevejr før eller siden, og det kan have store omkostninger for en kommune at blive ramt af en mediekrise, der løber løbsk.

Hvis erkendelsen af krisesituationen kommer for sent, kan det forlænge krisen. Bl.a. fordi de landsdækkende mediers logik kan være en anden, end den kommunerne er vant til fra de lokale medier.

Et godt kriseberedskab kan klæde talsmænd og kommunikatører på til hurtigt at håndtere sager, så risikoen for eskalering minimeres, og situationen kommer under kontrol i tide.

I forbindelse med et kriseberedskab skal I:

  • Skærpe krisebevidstheden

  • Sammensætte en krisestab

  • Opbygge velfungerende kanaler i fredstid

  • Skabe gode relationer til jeres interessenter

  • Sørge for, at medarbejderne er trygge

  • Træne talsperson(er)

  • Evt. lave kriseøvelser/spil


Få hjælp hos os

KL Kommunikations erfarne rådgivere kan hjælpe jer i forbindelse med krisehåndtering. Vi handler hurtigt og har grundig forståelse for jeres komplekse udfordringer.

Vi rykker ud, hvis kommunen pludselig befinder sig i medieorkanens øje, og I har brug for hjælp til pressehåndteringen. Vi yder også konsulentbistand i forebyggende krisetræning.

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I vil vende en sag. Vores rådgivning er gratis – med mindre vi beslutter at gå ind i et større forløb. Ring til KL's pressetelefon: 33703333. 

Eksempler på krisetræning

 • Kurser eller oplæg efter jeres specifikke behov. Det kan eksempelvis være temaoplæg for ledelsen om krisetegn og krisehåndtering. Se organisationen gennem journalistens briller og undgå de typiske faldgruber. Få indsigt i pressens arbejdsmetode og professionel navigation i en tilspidset mediesituation.
 • Få individuel krisetræning: Individuel træning af fagchefer, ledere og udsatte medarbejdere i realistiske krisescenarier, der skærper blikket for potentielle kriser og styrker reaktionstid og handlekraft.
 • Giv jeres talsperson(er) medietræning: I får konkrete redskaber til at tackle den første afgørende opringning fra en kritisk journalist. Vi laver TV-træning i en realistisk setting under pres, der styrker krisehåndtering foran kameraet og forbereder talsmanden grundigt til, når det virkelig gælder.
 • Få et serviceeftersyn af kriseberedskab: Vær sikker på, at kommunen er optimalt forberedt på krisesituationen – også, når I mindst venter den.
 • Få etableret beredskabsplaner: Få hjælp til allerede nu at opbygge planer og manualer til håndtering af de mest sandsynlige krisescenarier.

Om KL Kommunikation

KL Kommunikation yder kommunikationsbistand på konsulentbasis til de danske kommuner. Rådgivningen er forankret i vores unikke kendskab til kommunernes opgaver, udfordringer og aktuelle virkelighed.

Annonce
Annonce

Annonce