Indhold

Branding

Branding kan være med til at tiltrække erhvervsliv, borgere og turister. Derfor er flere kommuner i de seneste år begyndt at brande sig. Hos KL Kommunikation kan I få hjælp til jeres kommunes brandingprojekt.

Flere kommuner brander sig

Lejre Kommune: ”Den økologiske kommune”. Kalundborg Kommune: ”Ud til vandet, midt i landet”. Hørsholm Kommune: ”Her ser vi dig”. Kolding Kommune: ”Vi designer livet”. Eksemplerne på kommunebranding er mange.

Kommunerne brander sig i stigende grad for at tiltrække erhvervsliv, borgere og turister. Dertil kommer, at kommunerne i dag også har brug for at profilere sig som attraktive arbejdspladser for at tiltrække medarbejdere.

Branding handler ikke bare om flotte billeder og et smart logo, men om at få organisation, ledelse og kommunikation til at spille sammen. Når I brander jer, skal I afdække kommunens identitet og image og ud fra det definere en samlet profil for kommunen.

Brandet kan bl.a. være med til at:

    • Vise det unikke ved jeres kommune og dermed adskille jer fra andre

    • Skabe et image

    • Opbygge en fælles identitet

    • Skabe forandring

    • Gøre kommunen attraktiv


Få hjælp hos os

Kontakt KL Kommunikation, hvis I har brug for hjælp til at brande jeres kommune. Vi kan fx hjælpe med at afdække kommunens identitet, brandingarbejdets målgrupper og kommunens image blandt målgrupperne.

Om KL Kommunikation

KL Kommunikation yder kommunikationsbistand på konsulentbasis til de danske kommuner. Rådgivningen er forankret i vores unikke kendskab til kommunernes opgaver, udfordringer og aktuelle virkelighed.

Annonce
Annonce

Annonce