Indhold

Rammearkitekturpuljen

KL udbyder en pulje, hvorfra I som kommune kan søge midler til at udbrede den fælleskommunale rammearkitektur. Næste ansøgningsfrist er 1. december 2017. Puljen uddeler hvert år frem til 2020 500.000 kroner i portioner på mellem 50.000 og 200.000 kroner.

Første ansøgningsrunde gennemført i forsommeren 2017

KL er glade for at have modtaget 8 ansøgninger til Rammearkitekturpuljens første uddeling af portioner. Ansøgningerne dækker tilsammen et stort antal kommuner, fordi flere kommuner har søgt sammen. Læs mere i nyheden om første afsluttede ansøgningsrunde.

Hvad er rammearkitektur?

Rammearkitekturen er de fælles principper, byggeblokke og standarder for it-løsninger, som sikrer sammenhæng og fleksibilitet i kommunernes it-landskab. Rammearkitekturen understøtter forvaltningen og er en god ramme for kommunens digitale løsninger rettet til borgere og virksomheder.

Kom videre med rammearkitekturpuljen

I er som kommune sikkert allerede kommet i gang med at forankre jeres it-systemlandskab i rammearkitekturen. Ønsker I at gå skridtet videre?

Så søg KL’s rammearkitekturpulje om midler til at

  • bruge rammearkitekturens komponenter, for eksempel byggeblokke, eller
  • skabe sammenhængende processer på tværs af jeres it-systemer ved hjælp af rammearkitekturen.

Jeres initiativ vil gøre det synligt, hvordan netop jeres kommune arbejder med den fælleskommunale rammearkitektur på en måde, som skaber værdi for kommunen og dens borgere og virksomheder. I skal angive, hvor nemt og hvordan initiativet kan udbredes til andre kommuner. 

Sådan søger I

Læs mere om bedømmelseskriterier og vilkår her på siden. Næste ansøgningsfrist vil være 1. december 2017.

Kriterier for vurderingen

For at komme i betragtning til midlerne, skal initiativet opfylde et eller flere af nedenstående primære kriterier. Initiativer, der lever op til flere af de sekundære kriterier, står stærkere i vurderingen.

Primære kriterier

  • Initiativet udvikler, afprøver, anvender eller viser perspektivet i brugen og udviklingen af komponenter i den fælleskommunale rammearkitektur.
  • Initiativet skaber værdi i løsningen af kommunale kerneopgaver gennem udveksling af data.

Sekundære kriterier

  • Initiativet gennemføres i samarbejde mellem en eller flere kommuner.
  • Markedet er involveret i initiativet.
  • Initiativet ligger indenfor rammerne af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet aftalt i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 eller aftalte initiativer inden for kommunernes styrings- og effektiviseringsprogram.
  • Initiativet skal kunne gennemføres over maksimalt en 12 måneders periode.

Ansøgninger vurderes af KL’s sekretariat.

Det er en fordel, hvis jeres projekt ligger inden for rammerne af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet som aftalt i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 (link) eller i henhold til aftalte initiativer inden for kommunernes styrings- og effektiviseringsprogram.

Generelle vilkår

Der knytter sig en række vilkår til jeres puljeansøgning:

Ansøgningsformular: I anvender ansøgningsskemaet (hent Word-skema i boks til højre). Den udfyldte ansøgningsformular sender I til rammearkitekturpuljen@kl.dk.

Beløb: I kan søge om portioner mellem 50.000 og 200.000 kroner. Puljemidlerne kan maksimalt dække 50 % af den samlede projektsum – resten af projektsummen, 50 % eller mere, finansierer I som ansøger selv. Jeres initiativ kan ikke søge om støtte til drift eller løn.

Varighed: Jeres initiativ kan have en varighed på op til 12 sammenhængende måneder.

Samarbejde: Initiativer, som udføres i samarbejde mellem flere kommuner eller med it-leverandører, er velkomne. Jeres puljeansøgning skal have én kommune som hovedansvarlig.

Videndeling og synlighed: Resultaterne fra de initiativer, der tildeles puljemidler, vil blive stillet til rådighed for offentligheden.

Ansøgningsskema og mere information
I henter ansøgningsskemaet her. Læs uddybende information om rammearkitekturpuljen i vejledningen i boksen til højre.

Kontakt

Har I spørgsmål til rammearkitekturpuljen eller til, hvordan I udfylder ansøgningsskemaet, er I velkommen til at kontakte specialkonsulent Dan Bjørneboe på telefon 33 70 30 96 eller skrive til rammearkitekturpuljen@kl.dk.

Annonce
Annonce

Annonce