Indhold

Hvad er it-arkitekturstyring?

It-arkitekturstyring omhandler bevidste og strategisk funderede beslutninger om, hvordan kommunens digitale understøttelse skal udvikle sig. Målet er at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem kommunens forvaltning og de understøttende systemer.

Skabe systematisk sammenhæng

Målet er at skabe en systematisk sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og it og en bevidst styring af it-investeringer, så de bedst muligt understøtter kommunens politiske og strategiske mål. Silotænkning og isolerede it-systemer skal afløses af systemer med mere sammenhæng og genbrug af data. Det øger effektiviteten og skaber højere kvalitet i relation til kommunens borgere og virksomheder.

Holde sig målet for øje

For eksempel har kommunerne et fælles mål om at skabe et marked, som er åbent for flere leverandører, med henblik på både at opnå konkurrencedygtige priser og mere innovation. Derfor er det vigtigt, at kommunerne ved hver enkelt it-anskaffelse forholder sig bevidst til, hvordan de bedst realiserer dette mål. Fx ved at stille krav om åbne snitflader, så systemet kan snakke sammen med systemer fra andre leverandører.

Kortsigtede og langsigtede mål

Der kan være gode grunde til, at man i en konkret situation træffer en beslutning, som skaber uhensigtsmæssigheder i forhold til langsigtede mål. Fx at dække et akut behov med en løsning, som ikke kan snakke sammenhæng med kommunens øvrige systemer. Det væsentlige er, at det er et bevidst valg, og at de langsigtede konsekvenser er tænkt ind i den samlede business case.

Annonce
Annonce

Annonce