Indhold

Wiki og værktøjer

Rammearkitekturen er godt i gang med at blive omsat til konkrete løsninger i kommunerne. Dette arbejde bygger på god it-arkitektur, og det giver sig udslag i ønskelige fremtidsscenarier, i wiki, guides, værktøjer og meget mere.

It-arkitektur

Den fælleskommunale rammearkitektur er kommunernes tilgang til fremtidens it-arkitektur. Rammearkitekturen er de kommunalt vedtagne mål, principper og byggeblokke for kommunernes "enterprise architecture".

Wiki for rammearkitekturen

På wiki'en for rammearkitekturen kan du finde yderligere information om alle niveauer af rammearkitekturen, herunder emner som logiske byggeblokke, arkitekturmodeller, igangværende projekter og implementerede systemer i kommunerne.

 

Foranalyse - Den gode it-anskaffelse

I kølvandet på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi arbejder rammearkitekturprogrammet for at realisere rammearkitekturen i kommunernes indkøb af it-løsninger. I den forbindelse er der i foråret 2017 udarbejdet en foranalyse, som undersøger kommunernes it-anskaffelser med fokus på udfordringer og forbedringer.

Indkøbsguide - Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har primo 2017 udarbejdet en indkøbsguide, der skal sikre, at kommunens indkøb eller forlængelser af it-systemer, moduler og snitflader bliver vurderet af kommunens it-arkitekturkontor samt af Indkøb og Jura.

Hjørring Kommunes beslutningsguide for it-indkøb

Beslutningsguiden udviklet af Hjørring kommune er et redskab der hjælper med at sikre kvaliteten at it-anskaffelser. Guiden hjælper på en let og tilgængelig måde, projekter til at forholde sig til de relevante spørgsmål i en anskaffelsesproces.

Om SKI aftale 02.19

Den 15. dec 2014 blev den nye SKI aftale 02.19 offentliggjort.

Aftalen sikrer kommunernes kravstillelse i forbindelse med rammearkitekturen på en række områder.

Særligt medtagelsen af snitfladeoversigt og integrationsvilkår til Støttesystemerne vil være interessante for kommuner, der står overfor it-anskaffelser som fx. på sigt vil være relevante for SAPA.

MOX

MOX-konceptet er udviklet med henblik på at kunne lave en løs kobling imellem de kommunale it-systemer, der skal kunne leveres af forskellige leverandører, køre i forskellige driftsmiljøer og være robuste overfor forandringer, samtidig med at der opretholdes en stærk binding i form af sammenhæng i opgavevaretagelsen og mere automatisering af tværgående processer. 

MOX skaber sammenhæng

MOX viser, hvordan man kan lave sammenhængende processer på tværs af it-systemer ved at lade små programmer, kaldet MOX-agenter, binde processer automatisk sammen i stedet for, at medarbejderne skal gøre det manuelt.

OIO Sag og dokument

Sag og dokument er et fællesoffentligt projekt, som har udarbejdet en række standarder på sags- og dokumentområdet.

 

 Rammearkitektur

Annonce
Annonce

Annonce