Indhold

Arkitekturmål

Rammearkitekturen har 5 overordnede arkitekturmål. Arkitekturmålene understøtter strategiens målsætning om en attraktiv og effektiv kommunal sektor og sætter en retning for kommunernes fælles digitaliserings- og arkitekturarbejde.

De 5 arkitekturmål 

De fem arkitekturmål lyder:

  1. Sammenhæng: Kommunerne vil have sammenhængende it. Det er grundlaget for attraktive brugeroplevelser for borgere og medarbejdere og for effektive arbejdsgange.
  2. Genbrug: Kommunerne vil udvikle ressourcebevidst med mulighed for at genbruge funktioner og data på tværs.
  3. Forandring: Kommunerne vil bygge til forandring. Løsningerne skal være bygget, så de er lette og billige at tilpasse.
  4. Flere leverandører: Kommunerne vil have flere leverandører for at skabe konkurrencedygtige priser og innovation.
  5. Driftsikkerhed: Kommunerne vil have driftsstabile, pålidelige og sikre løsninger, så borgere og medarbejdere kan have tillid til den digitale opgaveløsning.

Målene er beslutningsstøtte

Arkitekturmålene har stor praktisk betydning. På baggrund af målene er der formuleret en række arkitekturprincipper, der fungerer som beslutningsstøtte for arkitekturvalg i de enkelte projekter. Projekterne udarbejder en Arkitekturrapport, hvor de redegør for valg og fravalg i forhold til arkitekturprincipperne, og dermed hvordan de bidrager til at realisere arkitekturmålene.

Genbesøg af arkitekturmålene

De tekniske muligheder og politiske prioriteringer fordrer, at man med jævne mellemrum efterprøver, om arkitekturmålene stadig er tilstrækkelig dækkende til fremtidens digitalisering. Derfor vil der løbende være en indsats, som har fokus på at opdatere arkitekturmålene i en bred proces, som involverer de mange, der bidrager til at realisere kommunernes digitalisering.

 

Annonce
Annonce

Annonce