Indhold

Kommunernes It-arkitekturnetværk

Kommunernes It-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi udveksler konkrete erfaringer og viden om den fælleskommunale rammearkitektur.

Udnyt potentialet og høst gevinsterne

I Kommunernes It-arkitekturnetværk mødes vi om bedre arkitekturstyring. Når vi som kommuner, KL og
KOMBIT samarbejder og videndeler, kommer vi længere sammen end hver for sig. Oplæg og workshops faciliteret af KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne. Sparring og videndeling mellem kommunernes it-arkitekter og digitaliseringsansvarlige styrker lokal netværksdannelse og fælles arkitekturforståelse.

Hvad er Kommunernes it-arkitekturnetværk?

Kommunernes it-arkitekturnetværk blev søsat i efteråret 2016 og fik straks succes med at bringe kommunale digitaliseringsfolk sammen for at blive klogere på it-arkitektur i praksis. Af oversigtsboksene over netværksregionerne fremgår det, hvilke kommuner der deltager i netværket i 2017.

Tilmelding til netværket 2018

Tilmelding til netværket 2018 sker via nedenstående link. Har du spørgsmål til tilmeldingen kan du kontakte Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 3370 3497.

Målgruppe

Kommunernes It-arkitekturnetværk er for kommunale forretnings- og it-arkitekter, og digitaliseringskonsulenter og -chefer, der arbejder med arkitekturbeslutninger. Både erfarne og nybegynderne inden for it-arkitektur er velkomne. 

Aktiviteter på netværksmøderne

Netværksmøderne tager de emner op, som medlemmerne ønsker. Inddragelse af konkret erfaring fra deltagerne vil være et gennemgående tema:

  1. cases, dilemmaer, projektoplæg, erfaringer fra kommunerne, som drøftes af de øvrige kommuner og KL/KOMBIT
  2. aktuelle sager fra KL og KOMBIT til drøftelse og sparring. Det kan være fællesoffentlige eller -kommunale initiativer med stor relevans for kommunerne. Det kan naturligvis også være om det konkrete arbejde med at få løsninger i kommunerne til at anvende serviceplatformen eller støttesystemerne.
  3. særlige udfordringer efter ønske fra kommunerne, som KL og KOMBIT gennemgår for kommunerne med mulighed for spørgsmål, udforskning m.v.

Tid og sted

Der afholdes 4 heldagsmøder forskellige steder i landet. Datoer kan ses på denne side. Deltagere vil blive informeret løbende, når man har tilmeldt sig. 

Pris

  • Pris for én deltager: 8.000 kr. + 1.200 kr. (forplejning for alle 4 møder)
  • Pris for to deltagere: 8.000 kr. + 2.400 kr. (forplejning for alle 4 møder)
  • Pris for tre deltagere: 8.000 kr. + 3.600 kr. (forplejning for alle 4 møder)

Praktisk information

Spørgsmål? Mail til Anja Lønbo på alb@kl.dk 

Annonce
Annonce

Annonce