Indhold

Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse

I KL værdsætter vi en løbende dialog med it-leverandører og konsulenthuse om digitaliseringen af kommunerne. Derfor har vi etableret Dialogforum med to årlige dialogmøder. Her kan I som konsulenthus eller it-leverandør til kommunerne hente den nyeste inspiration til jeres forretning.

Seneste møde i Dialogforum

Efterårets møde i Dialogforum fandt sted i KL-huset den 17. november, og havde deltagelse af bl.a. KL's udviklingsdirektør, som fortalte om ny teknologi og nye muligheder i kommunerne. Du kan læse en opsamling på mødet og se præsentationer fra dagen: Dialogforum efterår 2017

Hvad er Dialogforum?

Dialogforum er stedet, hvor I får den seneste viden i relation til jeres kommunale kunders it-behov. I Dialogforum går vi tæt på emner som:

 • it-strategi 
 • kommunernes indkøb af it og konsulentydelser
 • fællesoffentlig og fælleskommunal rammearkitektur
 • sikkerhed

- og andre aktuelle og relevante emner.

Understøtter jeres forretning

Dialogforum understøtter jeres forretning og sætter spotlight på digitaliseringen af Danmark. Her hører I, hvad der rører sig i branchen blandt kolleger og konkurrenter, og her får I adgang til at deltage i ad hoc-arbejdsgrupper.

Fakta

Dialogforum mødes hvert halve år til dialogmøde. Et dialogmøde varer en formiddag og er derfor et effektivt og velafgrænset forum, der ikke lægger unødigt beslag på jeres tid. Hvert møde afsluttes med frokost, så her får I rig mulighed for at pleje jeres netværk.

Indhold på dialogmøderne

På hvert dialogmøde tager vi fat i et eller flere aktuelle temaer om den fællesoffentlige og fælleskommunale digitalisering. Møderne er struktureret om en række præsentationer og oplæg, og undervejs faciliterer vi rundbordssamtaler og plenumdebatter. Efter hvert møde udsender vi link til et fyldigt referat med de tilhørende præsentationer og materialer, som bliver gjort tilgængelig her på kl.dk.

Fordele for jer

Jeres fordele ved Dialogforum er mange. I får:

 • inspiration og viden, der kan styrke jeres innovative udvikling på det kommunale marked
 • en platform til at videregive viden om jeres situation og behov i relation til digitaliseringen
 • mulighed for at raffinere KL og KOMBITs arbejde med digitaliseringen af den kommunale sektor og at kvalitetssikre resultaterne af det igangværende og fremtidige arbejde
 • afsæt for videre dialog om digitaliseringen.

Dialogen går begge veje

Dialogforum fungerer ikke som et høringsorgan, men kan ses som et supplement til de allerede eksisterende åbne og formelle høringsfora. På dialogmøderne drøfter vi ikke emner, der relaterer sig til konkrete udbud.

Følgegruppen til Dialogforum

Til Dialogforum har vi tilknyttet en uformel følgegruppe af leverandører og konsulenter, som bidrager til planlægningen af temamøder og arbejdsgrupper. Følgegruppen er åben for alle interesserede deltagere i Dialogforum. Kontakt venligst dialogforum@kl.dk, hvis du vil vide mere.

Deltag

Vi glæder os til at byde dig velkommen som ny deltager på Dialogforum. Du beslutter dig fra møde til møde for, om du vil deltage. Det giver dig maksimal fleksibilitet i forhold til de emner, der har betydning for dig.

Sådan deltager du i Dialogforum

 • Send os dine kontaktoplysninger (dit fulde navn, navn på virksomhed/organisation, e-mail-adresse og telefonnummer), så sætter vi dig på mail-listen og vil orientere dig, når vi åbner for tilmelding til møde i Dialogforum. 
 • Når der er åbent for tilmelding, kan du altid tilmelde dig direkte fra kl.dk. Du behøver ikke stå på vores mail-liste for at kunne tilmelde dig.
 • Betaling: Deltagergebyret dækker mødedeltagelse og morgenmad, kaffe og frokost. Vi annoncerer prisen, når vi åbner for tilmelding til næste dialogmøde.

Møder og materialer

Hvert dialogmøde i Dialogforum opsamler og genererer et væld af viden, som har lang levetid for alle interesserede. Her på kl.dk finder du fyldige referater fra møderne, tilhørende præsentationer og relateret baggrundsmateriale.

Information og kontakt

Har du spørgsmål om, feedback eller ønsker til Dialogforum, er du velkommen til at kontakte informationsarkitekt Joachim Eriksson (joe@kl.dk og tlf.: 33 70 35 78) eller sende en mail til dialogforum@kl.dk.

Annonce
Annonce

Annonce