Indhold

Sikkerhedsprogrammet

Sikkerhedsprogrammet hjælper kommunerne med at implementere databeskyttelsesforordningen og øge informationssikkerheden generelt.

KL’s Sikkerhedsprogram blev igangsat i august 2016 og hjælper gennem analyser, vejledninger og vidensdeling kommunerne med at skærpe sikkerhedsarbejdet og implementere forordningen.

Programmet består af 4 forskellige spor:

Baseline-analyse

Analyserne undersøger status, udfordringer og behov i forhold til kommunernes arbejde med informationssikkerhed. Formålet er at danne overblik over og evaluere på den fælleskommunale sikkerhedsindsats. 

Første analyse blev gennemført i november 2016. Der udføres én analyse hvert år frem til 2020.

Awareness

KL udvikler og bidrager til en lang række materialer og aktiviteter, som giver kommunerne viden om regler og hensigtsmæssig adfærd ved omgang med borger- og virksomhedsoplysninger.

Hent drejebogen: En rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse i forhold til informationssikkerhed

I november blev en borgerettet informationskampagne frigivet. Som en del af kampagnen er der udviklet undervisningsmateriale til bibliotekarer, it-undervisere og andre, der ønsker at hjælpe borgere, skoleelever, studerende, venner, kolleger eller bekendte, der har det svært med it-sikkerhed.

Læs mere om informationskampagnen: Vi holder hackerne ude

Find undervisningsmaterialet 

ISO 27001

ISO 27001 er en sikkerhedsstandard der tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang til styring af informationssikkerhed.

Med udgangspunkt i den risikobaserede tilgang og principperne for ISO27001 udarbejder KL værktøjer, der hjælper kommunerne med at øge informationssikkerheden.

Hent projektets drejebog: Informationssikkerhedsaktiviteter 

Rammearkitektur

KL opdaterer blanketsamlingen og KL's Emnesystematik, så de tager højde for persondataforordningen. En del af opdateringen hjælper kommunerne med at leve op til forordningens krav om privacy by design og default.

KL samarbejder herudover med SKI og KOMBIT om krav, der kan inspirere kommunerne til at kravspecificere sikkerhed ved udbud.

Læs mere om den fælleskommunale rammearkitektur

Få svar på dine spørgsmål om blanketter og databeskyttelse

Annonce
Annonce

Annonce