Indhold

Information om forordningen

Kommunerne skal blandt andet indgå databehandleraftaler, udpege en databeskyttelsesrådgiver og føre fortegnelser. Find informationer, anbefalinger og skabeloner.

I januar 2012 fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til databeskyttelsesforordningen. Og i april 2016 blev databeskyttelsesforordningen vedtaget.

Fra 25. maj 2018 er det reglerne i databeskyttelsesforordningen suppleret med databeskyttelsesloven og følgeloven til databeskyttelsesloven, som regulerer området for behandling af personoplysninger.

Hent KL's Anbefalinger til direktionens opmærksomhedspunkter – implementering af Databeskyttelsesforordningen

Minder om regler fra persondataloven

Reglerne i databeskyttelsesforordningen er en udvidelse af de nugældende regler i persondataloven. 

En væsentlig del af kommunernes implementeringsarbejde er derfor at sikre, at kommunen overholder reglerne fra persondataloven.

Reglerne skal tage højde for den kommunale virkelighed

Siden 2012 har KL arbejdet intensivt – både nationalt og i EU-regi – med at sikre, at reglerne tager højde for den kommunale hverdag og for, at kommunerne får tilstrækkelig vejledning til at kunne implementere de nye regler.

Uafklarede spørgsmål

Der er stadig en række uafklarede elementer:

Vejledninger ikke klar

Alle 14 vejledninger fra Justitsministeriet og Datatilsynet er endnu ikke klar.

Find de foreløbige vejledninger og tidsplan for dem som mangler

Når vejledningerne er færdige, må det dog stadig forventes, at der vil være en række forhold og spørgsmål, som KL ikke vil være i stand til at afklare, men vil blive afklaret via Datatilsynets praksis i de kommende år. 

Databeskyttelsesloven ikke vedtaget

Databeskyttelsesloven er et supplement til databeskyttelsesforordningen og endnu ikke vedtaget af Folketinget. Det forventes, at loven bliver vedtaget ultimo april 2018. 

Bøder ikke afklaret

KL forventer, at det fastholdes, at kommunerne kan få bøder, hvis de ikke overholder loven. Men det er endnu ikke afklaret, hvordan bøder til kommunerne vil foregå i praksis. 

KL er i dialog med Justitsministeriet og arbejder for, at kommunerne skal sikres økonomisk kompensation for de nye administrative krav i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Databehandleraftaler

Kommunerne skal opdatere alle databehandleraftaler og sikre, at der er indgået de nødvendige databehandleraftaler.

Læs mere om databehandleraftaler og find skabeloner

Databeskyttelsesrådgivere

Kommunerne skal udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om databeskyttelsesrådgivere og find vejledninger

Fortegnelser

Kommunerne skal udarbejde og opbevare fortegnelser over alle behandlinger af persondata.

KL udarbejder standardfortegnelser for at lette kommunernes arbejde.

Læs mere om fortegnelser og find vejledninger

Høringssvar

Annonce
Annonce

Annonce