Indhold

Automatisering af manuelle processer

RPA

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) udgør rammen for projektet Automatisering af manuelle processer.

Formål
Formålet med projektet er, at understøtte kommunernes anvendelse af nye teknologier mhp. automatisering af manuelle arbejdsgange. Fx ved brug af små software robotter, også kendt som Robotic Process Automation (RPA).

Hvem deltager
25 kommuner deltager i det fælleskommunale projekt, og vil i samarbejde med KL og konsulenter fra Spitze&Co. og Celuma stå for udarbejdelse af projektets i alt tre leverancespor: Projektperioden er februar til efteråret 2017.

Nyheder om automatisering af manuelle processer

Annonce
Annonce

Annonce