Indhold

04.10.10 10:30

Objektiv sagsbehandling bliver til Udbetaling Danmark

Objektiv sagsbehandling bliver til Udbetaling Danmark
Lovforslaget om den myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, er nu i høring.

Beskæftigelsesministeren har den 1. oktober sendt et lovforslag i høring, der skal sætte de juridiske rammer for den myndighed, der fra 2012 skal overtage den objektive sagsbehandling fra kommunerne på områderne folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Myndigheden hedder Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark bliver ifølge lovforslaget en offentligt reguleret selvejende institution, hvor ATP varetager den administrative og tekniske bistand i de fem centre, der etableres. Det bliver således også ATP, der – efter Lov om virksomhedsoverdragelse – bliver arbejdsgiver for de ledere og medarbejdere, der følger med opgaverne fra de 98 kommuner.

Politisk ledes Udbetaling Danmark af en bestyrelse med ni medlemmer, hvoraf seks (herunder formanden) udpeges af KL, og tre udpeges af beskæftigelsesministeren.

Se også

Overflytning af medarbejdere
I lovforslaget indgår de medarbejderbestemmelser, der gælder for overtagelsen af de kommunale medarbejdere. For overenskomstansatte medarbejdere gælder de betingelser, der svarer til Lov om virksomhedsdragelse.

For tjenestemænd, der arbejder helt eller delvist med de overdragede opgaver gælder det, at de overføres til staten og udlånes til ATP, hvis flytningen til et af centrene eller andre ændringer ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende, eller hvis de vælger frivillig overflytning.

Lovgivning om opgavesplit
Udbetaling Danmark overtager ifølge forslaget ansvaret for opgaverne i perioden den 1. april 2012 til den 1. november 2012. Det vurderes i den kommende tid, hvornår i perioden opgaveoverdragelsen præcist skal foregå.  

Se også

Ved overdragelsen af opgaverne fra kommunerne i 2012 forbliver blandt andet ansigt-til-ansigt-kontakten (ATA) i kommunernes borgerservice. Det præcise opgavesplit samt finansierings- og afregningsmodellen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark bliver fastlagt med den lovgivning, der ventes fremsat og vedtaget i 1. halvår 2011.

Link til lovforslaget findes ude til højre.

 

Se også

 

Annonce

Annonce

Annonce