Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

28.09.12 12:19

Første etape af Udbetaling Danmark åbner mandag

Første etape af Udbetaling Danmark åbner mandag
Den 1. oktober åbner den nye myndighed, Udbetaling Danmark. I første omgang skal Udbetaling Danmark udbetale familieydelser så som børnecheck og børnetilskud.

Fra 1. oktober skal den nye myndighed, Udbetaling Danmark står for udbetaling af en række ydelser til borgerne. Overgangen sker i etaper, og på mandag starter arbejdet med at udbetale familieydelser, blandt andet børnecheck og børnetilskud.

Se også

Senere følger opgaverne med udbetaling af barselsdagpenge fra 1. december 2012 samt folkepension, førtidspension og boligstøtte fra 1. marts 2013.

Samlingen af de udvalgte udbetalingsopgaver i én enhed skal spare kommunerne for knap 300 millioner kroner om året efter en toårig indkøringsperiode. Samtidig skal det sikre en mere ensartet sagsbehandling på de berørte områder.

Et tæt og smidigt samarbejde
Åbningen af Udbetaling Danmark markeres ved et arrangement i Holstebro, som er udpeget til at huse et af centrene.

Se også

”Udbetaling Danmarks fornemmeste opgave er at høste stordriftsfordele og at finde nye og mere effektive veje for den offentlige administration. Men effektiviseringer og hensynet til borgernes retssikkerhed skal gå hånd i hånd. Det sikrer vi ved et tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark – og med fokus på at kommunerne også giver målrettet bistand til borgere, der skal i kontakt med Udbetaling Danmark. Jeg har en klar forventning om, at borgerne vil få den fornødne hjælp, selv om kommunerne afgiver en række opgaver til Udbetaling Danmark,” siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S), som deltager i åbningen 1. oktober.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er udnævnt til formand for Udbetaling Danmarks bestyrelse.

”Jeg ser meget frem til at søsætte og udvikle Udbetaling Danmark sammen med resten af bestyrelsen – og ikke mindst til samarbejde med ATP. Bestyrelsens fornemmeste opgave er at sikre, at betjeningen af borgerne foregår i et tæt og smidigt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne på de fem opgaveområder – og at Udbetaling Danmark, så tidligt som muligt, får indhøstet de økonomiske gevinster ved kommunerne,” siger Frank Jensen.

Fakta

Baggrunden for Udbetaling Danmark er en aftale mellem den tidligere regering og KL. Aftalen er senere udmøntet i vedtagne lovforslag i december 2010 og marts 2012.

Se også

I alt skal Udbetaling Danmark udbetale cirka 180 mia. kr. til cirka 2 mio. danskere

Placeringen af Udbetaling Danmarks centre er besluttet af Folketinget. Centrene placeres i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. Der oprettes desuden midlertidige filialer i henholdsvis Odense og Aarhus.

Der flytter cirka 1.000 ledere og medarbejdere med fra landets kommuner. Medarbejderne overflyttes sammen med opgaverne 1. oktober, 1. december samt 1. marts 2013. Hertil kommer rekruttering af 300 medarbejdere udefra. Udbetaling Danmark trækker desuden på specialister fra ATP’s øvrige or-ganisation. Her til kommer, at visse opgaver løses eksternt, fx skanning af post.

Se også

Social- og integrationsministeren udpegede den 23. august 2012 Udbetaling Danmarks bestyrelse, der tæller i alt ni medlemmer: Bestyrelsesmedlemmerne er:

  • Overborgmester, Frank Jensen, Socialdemokraterne, København (formand)
  • Borgmester, Erik Christensen, Socialdemokraterne, Nyborg
  • Borgmester, Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti, Syddjurs
  • Borgmester, Johnny Søtrup, Venstre, Esbjerg
  • Borgmester, Morten Slotved, Konservative, Hørsholm
  • Byrådsmedlem, Poul Nødgaard, Dansk Folkeparti,
  • Direktør, Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond
  • Direktør, Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsen
  • Direktør, Thomas Fredenslund, UNI.C 

Du finder mange flere fakta i publikationen ”Sådan etablerer vi Udbetaling Danmark”, der findes på www.udbetalingdanmark.dk

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes