Indhold

21.09.15 12:00

Vigtig debat om embedsmænds roller

Vigtig debat om embedsmænds roller

KL vil nu sætte gang i det videre arbejde med et kodeks for de kommunale embedsmænd Foto: Colourbox.com

KL hilser Bo Smith-udvalgets rapport velkommen som et godt afsæt for vigtige drøftelser om samspillet mellem embedsmænd og politikere i den offentlige sektor. KL vil sammen med kommunaldirektørerne nu tage initiativ til det videre arbejde med et kodeks for embedsmænd i kommunerne.

”Det er vigtigt, at normerne er klare og kendte, også selv om rammerne og opgaveløsningen forandrer sig. Et kodeks for samspillet mellem embedsmænd og politikere i kommunerne vil være et godt fundament for at tage den diskussion.” 

Sådan siger KL’s administrerende direktør, Kristian Wendelboe, i forlængelse af, at Bo Smith-udvalget lægger op til lokal dialog om et kodeks.  KL vil nu sammen med kommunaldirektørerne tage initiativ til at drøfte og arbejde med et kodeks for embedsmændenes rolle og samspil med politikerne i kommunerne.

Kristian Wendelboe hilser rapporten fra det såkaldte Bo Smith-udvalg velkommen som et vigtigt udgangspunkt for en tydeliggørelse af embedsmændenes rolle i den offentlige sektor. Udvalget – under ledelse af den tidligere departementschef Bo Smith – peger overordnet på, at vilkårene for embedsværket i 2015 er under hastig forandring, men at den danske model grundlæggende fungerer, og at der er tillid mellem politikere og embedsmænd. I rapportens anbefalinger lægges der derfor heller ikke op til store institutionelle ændringer, men det foreslås, at regler og normer for god embedsførelse drøftes og forankres i et kodeks for henholdsvis stat, regioner og kommuner.

”Forudsætningen for det danske velfærdssamfund er, at det er politikere, der har ansvaret. Men rammerne for embedsmændenes opgaveløsning ændrer sig løbende. Og det giver nye dilemmaer i samspillet med den politiske ledelse. Derfor er det en rigtig god idé at tage afsæt i et kodeks. Der er ingen tvivl om, at det indimellem er godt og vigtigt at sætte fokus på de grundlæggende normer og dyder, men vi er også nødt til at drøfte, hvordan roller og ansvar matcher for eksempel i tværkommunale samarbejder og i kommunens udvikling af lokalområderne i samspil med erhvervsliv, foreninger og borgere,” siger Kristian Wendelboe.