Indhold

17.01.18 09:47

Velfærdsudvikling gennem ny teknologi

Velfærdsudvikling gennem ny teknologi

Foto: Roskilde Kommune

Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes forventninger og behov. Samtidig står den offentlige sektor over for et krav om bedre velfærd for færre penge. Den teknologiske udvikling rummer både udfordringer og et enormt potentiale, når kommunerne skal udvikle opgaveløsningen på velfærdsområderne.

KL lancerer derfor nu et nyt initiativ "Kommunernes teknologispring – velfærdsudvikling gennem ny teknologi".

Mange kommuner har allerede gjort sig erfaringer med ny teknologi. Der er dog behov for mere viden om både potentiale og udfordringer. Derudover er der behov for en debat om, hvordan man kan og vil bruge ny teknologi i at udvikle velfærden.  

Skal skabe viden og debat

KL's initiativ skal supplere og understøtte den udvikling og afprøvning af nye teknologier, der allerede sker i kommunerne. Det skal ske ved at skabe ny viden og grundlag for politikudvikling samt kommunal debat på området. Konkret har KL i samarbejde med konsulentfirmaet Dare Disrupt fået udarbejdet en kortlægning og udviklet et dialogværktøj, som beskriver potentialerne ved nye teknologier. Mulighederne beskrives område for område.

Derudover inviterer KL i foråret kommuner og centrale samarbejdspartnere til at være med i en række pilotprojekter, hvor ny teknologi skal afprøves i praksis.

Tanken med dialogværktøjet er at beskrive potentialer og perspektiver i ny teknologi. Der tages i denne del af arbejdet ikke stilling til de mange dilemmaer, som en fremtid med ny teknologi på kommunernes kerneområder også bringer frem.

Selvom der uden tvivl er perspektiver og muligheder, som kræver stor omtanke, så kan nye teknologier som fx kunstig intelligens, robotter, sen¬sorer og virtual reality blive vigtige brikker, når kommunerne skal løse fremtidens velfærdsopgaver og -udfordringer.

Hvad kan den nye teknologi?

Kunstig intelligens kan fx bruges til at matche udbud og efterspørgsel efter kompetencer i et digitalt jobcenter eller til at lave mere individuelt tilpassede indsatser på fx børne-, social- og sundhedsområdet. Samtidig giver de nye teknologier mulighed for anvende software-robotter til effektivisering af standardprocesser i forbindelse med sagsbehandling. Det kan frigive tid til andre borgerrettede opgaver.

Der er brug for mere viden om teknologierne. Dog er det vigtigt, at det ikke er teknologierne i sig selv, som løber med opmærksomheden. KL ønsker med initiativet at skabe viden, der kan understøtte en debat om, hvordan teknologi kan bidrage til velfærdsudviklingen. Hvordan kan ny teknologi hjælpe med fx at øge den sociale mobilitet, levere velfærdsservice til et stigende antal ældre borgere, skabe grundlag for vækst i hele landet og levere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og håndtere klimaudfordringer. Det er den debat, KL gerne vil understøtte og gøre så konkret som muligt.

Initiativet kan følges på www.kl.dk/teknologispring. Her kan du læse om kommunale perspektiver set i lyset af den teknologiske udvikling.

 

Yderligere materiale