Indhold

18.12.13 15:18

Valg af medlemmer til KKR 2014-2018

Orientering om sammensætning og valg af medlemmer til KKR 2014-2018

KL har den 17. december 2013 orienteret medlemmerne af de nyvalgte kommunalbestyrelser om, hvordan de fem KKR sammensættes i den kommende valgperiode. Der er også orienteret om, hvor mange supplerende medlemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte partier og listesamarbejder i kommunerne i de enkelte regioner skal vælge til hvert KKR. Valgene sker i perioden frem til den 13. januar 2014.

Du kan se brevet til de nyvalgte kommunalbestyrelser i bilaget her på siden.

Her kan du også se:

  • En uddybende beregning af, hvordan de fem KKR sammensættes i perioden 2014-2018
  • Et notat, der uddyber processen for valg og konstituering af KKR

Du kan se forretningsordenen for KKR her. Forretningsordenen indeholder bl.a. et tillæg om hovedtemaerne i KKR’s arbejde.