Indhold

10.11.16 16:45

Uddannelse er en afgørende forudsætning for vækst

Uddannelse er en afgørende forudsætning for vækst

Ifølge Jan Rose Skaksen er det sandsynligt, at 800.000 jobs vil forsvinde de næste 20 år, og det vil især gå ud over de lavt uddannede. Foto: KL

De lavt uddannede vil få det svært i de kommende år, fordi de bliver udkonkurreret af teknologien. Derfor er uddannelse så afgørende, fastslog forskningschef på jobCAMP 16.

Danmarks vækst og konkurrenceevne afhænger i høj grad af en velkvalificeret arbejdsstyrke, der kan skabe høj produktivitet og innovationsevne i virksomhederne.

Det fastslog forskningschef Jan Rose Skaksen fra Rockwoolfonden, da han på jobCAMP 16 i Aalborg talte om Danmarks styrker i en ny global arbejdsdeling.

”Uddannelse er afgørende for arbejdskraftens produktivitet og for meget andet. Og her taler jeg ikke kun om den formelle uddannelse. Også helt basale færdigheder, som børn tilegner sig i grundskolen, er en forudsætning for vækst. Allerede i folkeskolen skal man forberede sig på den velkvalificerede arbejdskraft,” sagde forskningschefen.

Han henviste til en Kraka-analyse, som viser, at 800.000 job vil forsvinde i Danmark de næste 20 år. Og det på grund af ny teknologi. Og det bliver i hovedsagen de ufaglærtes job, der forsvinder.

”Forsvinder der 800.000 job? Det er meget sandsynligt. Er det godt eller skidt? Det er godt på den måde, at det vil forbedre produktiviteten. Det kræver, at arbejdskraften omstilles. Det kræver en arbejdsstyrke med nye kompetencer eller mere arbejdsdeling.”

Han konkluderede, at hovedproblemet er den danske ufaglærte arbejdskraft, som bliver til overs. Den er presset fra flere sider, ikke blot af teknologien, men også af indvandringen fra især de østeuropæiske lande. Det kan give anledning til lavere beskæftigelse og lønulighed.

”De lavt uddannede kan få det svært. Derfor er færdighed i folkeskolen og uddannelse så afgørende for den fremtidige udvikling.”

Annonce

Annonce

Annonce