Indhold

20.03.17 12:10

Temamøde om unge på kanten

Den 27. februar 2017 mødtes de 19 kommuners formænd og næstformænd på arbejdsmarkedsområdet med KKR's Uddannelsespolitiske Dialogforum for at drøfte indsatser, der virker for at få unge på kanten i gang med uddannelse eller beskæftigelse

Baggrunden for mødet var en konstatering af, at:

  • Gruppen af unge, der ikke deltager eller umiddelbart kan deltag i ordinær uddannelse eller beskæftigelse er voksende i Midtjylland
  • Tilvæksten skyldes en vækst i antallet af unge med anden etnisk baggrund
  • Disse unge har sociale og sundhedsmæssige problemer, der ofte kommer med fra deres familiemæssige baggrund og opvækst
  • Deres problemer kan således ikke løses gennem ordinær uddannelse og beskæftigelse, heller ikke under en ”højkonjunktur”

Mødets formål var at drøfte og inspirere til indsatser for denne gruppe af unge, og på mødet var der oplæg fra AMK Midt-Nord, Hedensted Kommune og Viborg Kommune. 

Materiale om og fra mødet kan ses nedenfor.