Indhold

14.02.18 11:12

Deltag i KL's temadag om detailhandel

Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov, der blandt andet skal give kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning.

Den reviderede planlov giver nye muligheder

Med den nye planlov får kommunerne mulighed for at udlægge nye og udvide eksisterende aflastningsområder til detailhandel. Kommunerne skal i den forbindelse leve op til en række redegørelseskrav. For at understøtte kommunernes arbejde med planlægningen for detailhandel afholder KL denne temadag.

Temadage har fokus på rammerne for planlægningen, relevante erfaringer med brug af de nye muligheder. Temadagen henvender sig til fagmedarbejdere og chefer i kommunerne.

Programmet for temadagen

Temadagen afholdes den 08. marts 2018 med morgenmad kl. 09:30 i Odin Havnepark i Odense. Pia Graabech fra Erhvervsstyrelsen vil redegøre for rammerne om kommunernes opgaver med detailhandel. Kenneth Baltzer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortæller om konkurrenceaspektet i detailhandelsplanlægningen. Afslutningsvis deler kommunalt ansatte deres praktiske erfaringer med detailhandel i kommunerne.

Tilmeld dig temadagen på tilmeldingssiden via dette link.

Sidste tilmeldingsfrist er den 01. marts 2018. Prisen for deltagelse er 1100 kr. ekskl. moms. Temadagen er for alle med interesse for området.

Vi håber på at se en masse interesserede deltagere den 08. marts.

Annonce

Annonce

Annonce