Indhold

14.02.18 15:47

Strategisk stærk chefkonsulent til politisk sekretariatsbetjening af KKR Midtjylland

Strategisk stærk chefkonsulent til politisk sekretariatsbetjening af KKR Midtjylland
Trives du i en governancestruktur med mange samarbejdspartnere og er du på vej frem i karrieren?

Så er du måske den nye chefkonsulent til Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

KKR Midtjylland har netop konstitueret sig og taget hul på en ny valgperiode. Vil du være med til at sikre gode rammer og et godt grundlag for det politiske arbejde?

Om stillingen

KKR Midtjylland, der er en del af KL's politiske organisation, er sammensat af 19 borgmestre og 16 kommunalbestyrelsesmedlemmer. KKR Midtjylland danner rammen om det kommunalpolitiske samarbejde mellem de 19 kommuner i Midtjyllands regionen. Som chefkonsulent i KKR Midtjylland kommer du til at arbejde tæt sammen med KKR formandskabet, KKR medlemmerne og topledelsen i kommunerne. Du får en bred kontaktflade – både politisk og administrativt – og en varieret arbejdsdag.

Hovedopgaven er at sikre en professionel sekretariatsbetjening af KKR og bistå formandskabet med at føre målene for KKR’s arbejde ud i livet. Som KKR-chefkonsulent er du generalist – men kan tilegne dig et vist fagligt vidensniveau på de faglige områder, der fylder mest i KKR-arbejdet:  

 • Det specialiserede socialområde
 • Sundhed
 • Beskæftigelse
 • Vækst, erhverv og regional udvikling
 • Uddannelse
 • Kollektiv trafik og infrastruktur.

Chefkonsulenten har det strategiske overblik og er hovedansvarlig for at rådgive formandskabet og for, at KKR sekretariatet samlet set leverer en sikker og professionel sekretariatsbetjening af KKR. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til kommunaldirektørkredsen og koordineringen med kommunerne i det hele taget. Sammen med KKR konsulenten vil du udgøre KKR sekretariatet i Midtjylland. I er et lille team på to, en chefkonsulent og en konsulent. Opgaverne bliver løst i et tæt samarbejde mellem konsulenterne. Opgaverne spænder fra at skabe et kvalificeret grundlag for politiske beslutninger og administrative drøftelser til planlægning af temadage og mødeafvikling.

Du skal sammen med konsulenten bl.a.:

 • Rådgive og bistå KKR’s formandskab
 • Sekretariatsbetjene det samlede kommunekontaktråd (herunder administrere politiske udpegelser, tilrettelægge, udarbejde, kvalitetssikre og følge op på dagsordener til KKR-møder og andre politiske møder)
 • Samarbejde med kommunaldirektører og den øvrige forvaltning i de 19 kommuner i Midtjylland samt de fælleskommunale fagsekretariater.
 • Samarbejde med KL’s sekretariat, herunder deltage i tværgående koordinering i KL på tværs af de fem KKR.
 • Samarbejde med regionen og andre regionale aktører
 • Arbejde med og løbende udvikle kommunikation og formidling, herunder udarbejde oplæg, talepapirer, nyhedsbreve, mv.

KKR har placeret sig som en central regional aktør. Der tegner sig bl.a. følgende væsentlige opgaver for arbejdet i KKR Midtjylland:

 • Tværkommunalt samarbejde på trafik- og infrastrukturområdet
 • Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunerne
 • Udvikling af psykiatriområdet
 • Samarbejde om det specialiserede socialområde.
 • Samarbejde om beskæftigelsesområdet
 • Samarbejde omkring uddannelsesområdet – både i et arbejdsgiver- og i et vækstperspektiv

KKR-sekretariatets arbejdsområde er i hele Midtjyllands regionen. I denne valgperiode er KKR sekretariatet fysisk placeret på Rådhuset i Randers Kommune. Du vil få en hverdag på farten og i nogle uger vil du måske kun have en enkelt dag, sammen med konsulenten, på kontoret i Randers. Møder placeres primært centralt i regionen. Du vil i mindre omfang skulle være i KL-huset i København, da KKR-sekretariatet er en del af KL’s ledelsessekretariat.

Om dig

Du skal være fleksibel og klar til at tage ansvar for stort og småt.

Vi forventer, at du har:

 • En lang videregående uddannelse
 • Erfaring med sekretariatsbetjening fra en politisk ledet organisation
 • Politisk flair og en god fornemmelse for politiske og administrative ar-bejds- og beslutningsgange
 • Det strategiske overblik
 • Evnen til at styre komplekse politiske og administrative processer
 • Gode kommunikationsevner (skriftligt og mundtligt)

Personlig gennemslagskraft

Og kan begå dig i en netværksstruktur på tværs af kommunegrænser.

Hvem er vi

KKR sekretariatet er en del af KL's Ledelsessekretariat, hvoraf 10 fysisk har arbejdsplads ude i landet.

KKR-konsulenterne samarbejder med de kommunale forvaltninger og KL’s fagkontorer. KKR-konsulenterne har også et tæt samarbejde med de fælleskommunale sekretariater fra bl.a. sundheds- og socialområdet. Vi deler vores viden, hjælper hinanden, og har fokus på samarbejde og give hinanden konstruktivt med- og modspil, så vi finder de bedste løsninger til gavn for kommunerne.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgning

Er jobbet noget for dig, så send CV og ansøgning via formularen, så vi har den senest kl. 23:59 søndag den 4. marts 2018.

Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 11 og 2 samtaler i uge 12. Vi anvender personlighedsanalyse og logiktest i forbindelse med 2. samtalerunde.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af KKR sekretariaterne Henrik Fabiansson Haue på tlf.nr.: 2281 8888 eller mail: hfh@kl.dk eller konsulent i KKR Midtjylland Jonna Holm Pedersen på tlf.nr.: 2443 7958 eller mail jhp@kl.dk

KLIK HER FOR AT SØGE STILLINGEN.