Indhold

13.03.18 16:15

Sikkerhedsprogrammets leverandørmøde 2018

Den 9. marts 2018 afholdt KL's Sikkerhedsprogram leverandørmøde, hvor interesserede leverandører kunne høre om Sikkerhedsprogrammets leverancer gennem det seneste år.

Leverandørmødets agenda var:

Gennemgang og status på KL’s Sikkerhedsprogram
Gennemgangen tog afsæt i de 11 anbefalinger, som KL netop har udsendt til kommunerne, hvor hvert punkt blev uddybet ift. status.

Kommunal implementering af ISO 27001
Hvordan kan principperne i ISO 27001 efterleves gennem en risikobaseret tilgang.

Databehandleraftaler
Databehandleraftaler i kommunal kontekst blev præsenteret af jurist Nina Uhland fra KOMBIT, som har deltaget i udarbejdelsen af KOMBIT/KL skabelonen.
Præsentationen beskrev baggrunden for at KOMBIT/KL har udarbejdet skabelonen samt skabelonens opbygning.
Under punktet blev leverandørernes udfordringer med skabelonen drøftet og forskellige synspunkter blev udvekslet og hørt.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce