Indhold

09.02.18 12:19

Regeringens lovforslag om frit valg til genoptræning har ikke fokus på patienterne

Regeringens lovforslag om frit valg til genoptræning har ikke fokus på patienterne

Foto: KL

Regeringen har foreslået, at der fremover skal være frit valg på genoptræning efter udskrivning fra sygehus, men i sin nuværende udformning tilgodeser lovforslaget alene de private leverandører og mangler fokus på kvaliteten.

KL har netop afgivet høringssvar til regeringens forslag om frit valg til genoptræning. Lovforslaget betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan efter udskrivning fra sygehus, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning indenfor syv kalenderdage.

KL er enige i, at det er vigtigt, at borgere hurtigt bliver tilbudt genoptræning, så borgerne kan vende tilbage til det aktive hverdagsliv. Men i sin nuværende udformning vil lovforslaget både føre til dårligere behandling for borgerne og en stor ekstraregning til kommunerne.

Det siger KL's formand Martin Damm.

Urealistisk frist

"Et succesfuldt genoptræningsforløb kræver sammenhæng i indsatsen. Det bliver vanskeligt, når der også skal koordineres med utallige meget forskelligartede private aktører. Mange af de private leverandører har slet ikke den patientvolumen, som skal til, hvis der skal sikres de nødvendige kompetencer og erfaring. Derudover, må vi også bare konstatere, at de 50 millioner kroner, som er sat af til opgaven ikke rækker ret langt. Der skal oprustes gevaldigt også på det administrative område, ligesom vi ved, at fordyrende overbehandling desværre ofte følger af privatisering i sundhedssektoren, siger Martin Damm.

KL har også store betænkeligheder ved fristen på syv kalenderdage. Det vil betyde, at der skal opbygges et nyt administrativt setup til at håndtere opgaven og kommunikationen mellem borgere og private leverandører.

Samtidig forventer regeringen, at man allerede fra 1. juli 2018 skal have implementeret loven, hvilket ikke vil være realistisk.

"Igen og igen hører vi, at regeringen ønsker at mindske sagsbehandlingsbyrden i kommunerne og igen og igen ser vi, at det modsatte sker. Det vil kræve et stort apparat at implementere og drive frit valg på genoptræningsområdet. Samtidig undrer vi os over, at regeringens lovforslag i sin nuværende udformning vil pålægge KL at indgå leverandøraftaler på kommunernes vegne" siger Martin Damm.

Tilbage til tegnebrættet

KL mener, at lovforslaget har for snævert fokus på ventetid som indikator for kvalitet. Samtidig lader det til, at regeringen har valgt at vægte de private aktørers ret til at blive leverandører – i stedet for at vægte hensynet til borgerne. KL opfordrer regeringen til at vende tilbage til tegnebrættet. KL forslår en model, hvor kommunerne kan indgå lokale aftaler med private leverandører, hvis de ikke kan tilbyde borgeren opstart af genoptræning inden for syv dage.

"Selvom vi støtter, at man gerne vil sikre hurtigt genoptræning, så må vi bare konstatere, at det udkast, som ligger på bordet rammer ved siden af skiven. Hvis regeringen fortsat ønsker ret til genoptræning inden for syv dage, så er kommunerne nødt til at have en styrende hånd med i processen, så der kan indgås fornuftige aftaler, som kommer borgerne til gode og som tager hensyn til de lokale behov," siger Martin Damm.

Annonce

Annonce

Annonce