Indhold

16.03.17 14:55

Regeringen skal sikre solidt grundlag for udligningsdebat

Regeringen skal sikre solidt grundlag for udligningsdebat

Ifølge KL’s formand Martin Damm handler KL’s bestyrelses forslag om, at de ændringer, som regeringen og Folketinget måtte beslutte, skal hvile på et sagligt, sobert og gennemanalyseret grundlag. Foto: Lars Horn/Baghuset

”Det er regeringen, der skal levere et solidt fagligt grundlag, så Folketinget kan vurdere kommunernes finansieringsmuligheder og behovet for eventuelle justeringer.”

Sådan lød det på KL’s Kommunalpolitisk Topmøde, hvor udligningssystemet var til debat. Her havde de nordjyske kommuner stillet et forslag om, at KL skulle påtage sig en aktiv rolle i et analysearbejde om kommunernes finansieringsmuligheder.

KL’s bestyrelse foreslog i stedet et ændringsforslag, som blev vedtaget af KL’s delegerede, og som de nordjyske kommuner også tilsluttede sig.

Ændringsforslaget lyder:

”KL’s delegeretmøde opfordrer regeringen til hurtigst muligt at etablere et solidt fagligt grundlag til brug for Folketingets beslutning om ændringer i kommunernes finansiering. Delegeretmødet understreger i lyset af de mange reformer, omlægninger og den generelle udvikling, at det samlede finansieringssystem skal give alle kommuner de nødvendige finansieringsmuligheder for at kunne leve op til de krav og forventninger, der stilles til kommunerne. Og i den forbindelse kan der være behov for justeringer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, idet dette har til formål at bidrage til nogenlunde ensartede økonomiske vilkår kommunerne imellem.

Delegeretmødet anbefaler regeringen at igangsætte et analysearbejde for at afdække, om de nuværende finansieringsmekanismer lever op til formålet. Herudover tilkendegiver delegeretmødet, at der er behov for at få en snarlig afklaring af kommunernes finansiering med henblik på, at den enkelte kommune får et mere sikkert grundlag for sin økonomi.”

Ifølge KL’s formand Martin Damm handler KL’s bestyrelses forslag om, at de ændringer, som regeringen og Folketinget måtte beslutte, skal hvile på et sagligt, sobert og gennemanalyseret grundlag.

”Bestyrelsens ændringsforslag har ét formål nemlig at finde en vej, som kan samle os på tværs af kommuner og partier. Og hvor ansvaret for kommunernes finansieringsmuligheder placeres det rette sted - nemlig hos regeringen og Folketinget. Der er forskellige synspunkter i den her debat, og i kommunerne ser vi forskelligt på tingene. Det er helt fair og naturligt. Vi kan ikke og skal ikke selv finde svaret på fordelingen imellem os. Det er regeringens og Folketingets helt klare ansvar,” sagde Martin Damm.