Indhold

11.01.18 17:50

Løhde: Sammen hænger vi på den

Løhde: Sammen hænger vi på den

Innovationsminister Sophie Løhde blev interviewet om sammenhængsreformen af Nynne Bjerre Christensen og Klaus Bundgaard på Kommunaløkonomisk Forum. Foto: Lars Horn/Baghuset

Innovationsminister Sophie Løhde anerkender, at det er en stor opgave at komme i mål med en sammenhængsreform, der batter noget, men med et fælles ansvar, tror hun på det.

Sammen hænger vi på den.

Sådan lød det fra Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, da hun på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg var på scenen for at give en status på den sammenhængsreform, som regeringen har bebudet er på vej. Målet er at skabe bedre sammenhæng i hele den offentlige sektor, og via fornyelse, innovation og regelforenkling sikre, at der også i fremtiden kan leveres velfærd i høj kvalitet.

Ministeren har allerede været på besøg i 70 kommuner for at samle inspiration, og kommer også forbi de sidste 28 inden reformen præsenteres. Hendes pointe var, at det er nødvendigt med samarbejde og enighed om målene, hvis det denne gang skal lykkes med den afbureaukratisering, som skiftende regeringer har haft som mål.

"Jeg er ydmyg om, at det er en hamrende svær opgave, for havde det været så enkelt, så havde mine forgængere løst det for længst. Vi har brug for hinanden, hvis borgeren i sidste ende skal opleve et mere sammenhængende forløb. Sammen hænger vi på den," sagde Sophie Løhde.

Hun har især fokus på, at alle de offentlige aktører bliver enige om målene på de enkelte områder, fordi det vil øge chancen for at opnå resultater.

"Det vil være spændende at stille os selv spørgsmålet, hvad de 5-7 største udfordringer er, for at vi kan opnå vores mål, og målene skal være konkrete og målbare, så man kan følge op på, hvor langt vi er nået. I stedet for, at vi politikere peger fingre af hinanden, skal vi forpligte hinanden på, hvilke mål vi vil opnå i fællesskab. Hvis vi er enige om målene, er det en mulighed for at nå længere," sagde Sophie Løhde.

Der skal være færre puljer

Snakken på scenen kom også ind på de mange puljer til specielle formål, som tit bliver resultatet af forhandlinger på Christiansborg, og som mange kommunalpolitikere er trætte af, fordi det koster ressourcer til ansøgninger og efterfølgende afrapporteringer at få del i. Sophie Løhde var enig i, at antallet af puljer skal ned.

"Vi skal have færre puljer, men det vil være naivt at sige, at der slet ikke kommer puljer, for vi er en mindretalsregering, der skal have aftaler igennem. Men vi skal tage et opgør med det puljehelvede, vi har i dag, for der er for mange puljer, der simpelthen er for små. Vi skal på Christiansborg tage et opgør, og skære ned på antallet og gøre puljerne større, så 98 kommuner ikke bruger krudt på at søge puljer, hvor midlerne allerede er brugt," sagde Sophie Løhde.

En supertanker skal på ret kurs

Hun afslørede også, at sammenhængsreformen kommer til at bestå af en række delreformer, der hver især tager et opgør med uhensigtsmæssige regler og love på det enkelte område. Blandt andet kommer der en afbureaukratiseringsreform, ledelsesreform, sundhedsreform og digitaliseringsreform. Det lyder omfattende, og Sophie Løhde understregede da også igen og igen, at det er en stor opgave, som skal løses med omhyggelighed.

"Man løser ikke det her ved at trykke på en knap. Vi skal justere på rigtig mange skruer, og det handler ikke om, at vi skal sætte den supertanker, som den offentlige sektor er, ud af kurs. Men vi skal justere lidt, så den kommer i den rigtige retning"