Indhold

17.04.18 14:12

Kursusdag om KL's emnesystematik og persondatabehandling

Hvilke regler og pligter er kommunerne underlagt i forbindelse med journalisering? Hvordan er KLE bygget op? Hvad er KLE’s handlingsfacetter og hvordan bruges de? Hvilke principper for persondatabehandling skal man være opmærksom på i sin sagsbehandling? Alt det og mere til kan du blive klogere på, hvis du deltager på kurset om KL's emnesystematik og persondatabehandling.

Kurset giver en introduktion til de forvaltningsretlige regler og principper, som danner rammen for kommunal sags­behandling og den administrative proces i kommunerne. Det giver samtidig et grundlæggende kendskab til KLE og enkeltsagsprincippet som hjælpemidler til journalisering og bevaring og kassation af sager. Kurset giver desuden en præsentation af principper for persondatabehandling i forbindelse med journalisering og arkivering.

Kursusformen vil være oplæg, hands-on øvelser og erfa­ringsudveksling mellem kursusdeltagerne, hvor man får mulighed for at drøfte udfordringer og løsninger på tværs af kommuner: Hvordan foregår journalisering og sagsdan­nelse hos jer? Hvad fungerer godt og hvad kan man evt. gøre bedre – og hvordan? Læs invitationen her.

Annonce

Annonce

Annonce