Indhold

24.10.17 09:55

Kontrakt med Syddansk EU kontor

Et enigt KKR Syddanmark bakker op om den nye to-årige kontrakt med Syddansk EU kontor SDEO. Øvrige parter (Region Syddanmark, Vækstforum og SDU) forventes at underskrive i løbet af oktober 2017

SDEO skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Kontrakten danner rammen for kontorets opgaver og fastlægger aktivitets- og resultatmål for SDEO og for de serviceydelser, som SDEO skal levere til sine samarbejdspartnere.

Der arbejdes inden for følgende seks områder:

  • Internationalt samarbejde og projektudvikling
  • Internationalisering af syddanske virksomheder
  • Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
  • Europæisk synlighed og Interessevaretagelse
  • Synlighed og kommunikation i Syddanmark
  • Særskilte mål for SDU

Se mere om de konkrete mål i kontrakten.

Kontrakten vil kunne læses på vores hjemmeside under erhvervsområdet medio november 2017.

Annonce

Annonce

Annonce