Indhold

07.09.17 09:38

Konstituerende møde i det nye KKR Sjælland 2018-2022

Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Sjælland for valgperioden 2018-2022 mandag den 22. januar 2018

På det konstituerende møde vælges KKR's formand og næstformand, og KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora. Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for 2018.

Mødet den 22. januar 2018 holdes på Sørup Herregaard i Ringsted.